Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh An Giang

Văn bản trả lời kiến nghị nhân dân
Số VB Trích yếu Ngày ban hành CQ ban hành Tải
Báo cáo kết quả giải quyết tình hình tư tưởng, nguyện vọng Nhân dân trong tỉnh tháng 02/2024 25/3/2024 Công an tỉnh An Giang Tài Liệu đính kèm:Tải về
257/CTCPDN-KTN Công văn v/v giải trình phản ánh tư tưởng, nguyện vọng cỏa nhân dân trong tỉnh tháng 02 năm 2024 22/3/2024 Công ty Cổ phần Điện nước An Giang Tài Liệu đính kèm:Tải về
569/SNNPTNT-VP Công văn v/v phản hồi tình hình tư tưởng, nguyện vọng Nhân dân tháng 02 năm 2024 15/3/2024 Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh An Giang Tài Liệu đính kèm:Tải về
331_STTTT-TTra Công văn v/v trả lời phản ánh của Nhân dân tháng 01 năm 2024 theo đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang /2024/thang 03/331_STTTT-TTra_08-3-2024.pdf Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang
691/STNMT-MT Công văn v/v trả lời phản ánh tư tưởng, nguyện vọng nhân dân trong tỉnh tháng 12 năm 2023 07/03/2024 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang Tài Liệu đính kèm:Tải về
625/SGDDT-VP Công văn v/v trả lời phản ánh của Nhân dân theo đề nghị của UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang 05/3/2024 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang Tài Liệu đính kèm:Tải về
468/SGTVT-QLKCHTGT Công văn v/v tình hình tư tưởng nguyện vọng nhân dân trong tỉnh tháng 01/2024 04/03/2024 Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang Tài Liệu đính kèm:Tải về
816/BC-UBND Báo cáo về tình hình tư tưởng, nguyện vọng nhân dân tháng 01/2024 26/02/2024 Ủy ban nhân dân thị xã Tịnh Biên Tài Liệu đính kèm:Tải về
1566/BC-UBND Báo cáo về phản hồi tình hình tư tưởng, nguyện vọng Nhân dân tháng 01 năm 2024 23/02/2024 Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên Tài Liệu đính kèm:Tải về
552/SXD-QLNvHTKT Công văn v/v trả lời phản ánh của Nhân dân theo đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang 21/02/2024 Sở Xây dựng tỉnh An Giang Tài Liệu đính kèm:Tải về

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập: