Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh An Giang
Danh bạ
Danh bạ điện thoại

Danh bạ

14/01/2019

TT

Họ và tên

Chức danh

Email

Số điện thoại

1

Nguyễn Tiếc Hùng

Chủ tịch

nthung1965@gmail.com

0918.450.474

2

Từ Thanh Khiết

Phó Chủ tịch Thường trực

ttkhiet@angiang.gov.vn

0905.764.876

3

Trương Hoàng Trọng

Phó Chủ tịch

thtrong@angiang.gov.vn

0918.625.342

4

Nguyễn Thị Tuyết Minh

Phó Chủ tịch

 

0019070281

5

Lê Văn Lĩnh

Phó Chủ tịch

levanlinhtg2@gmail.com

0945.179.777

6

Trần Thị Đông Xuân

TB Tuyên giáo

ttdxuan@angiang.gov.vn

0935.124.866

7

       

8

Trương Thị Ánh Loan

PTB Tuyên giáo

ttaloan@angiang.gov.vn

0935.124.866

9

Hoàng Quốc Toàn

Chuyên viên

hqtoan@angiang.gov.vn

0982.280.389

10

Trần Văn Mãi

Chuyên viên

tvmai01@angiang.gov.vn

0979.505.325

11

Nguyễn Quốc Toàn

PTB Phong trào

 

0919.720.636

12

Nguyễn Văn Tủy

Chuyên viên

nvtuy@angiang.gov.vn

01634.220.084

13

Lý Minh Châu

TB Dân tộc – Tôn giáo

lmchau01@angiang.gov.vn

0934.108.165

14

Chau Vanh Nak

Chuyên viên

cvnak@angiang.gov.vn

0987.494.188

15

Nguyễn Hoàng Tú

Chuyên viên

nhtu05@angiang.gov.vn

01689.808.741

16

Nguyễn Thị Thu Thoa

TB Dân chủ - Pháp luật

nttthoa@angiang.gov.vn

01213.955.117

17

Trần Thị Phương Tám

Chuyên viên

ttptam@angiang.gov.vn

0919.614.098

18

Huỳnh Thị Thu Vân

Chuyên viên

httvan@angiang.gov.vn

0973.111.453

19

Khưu Thị Trâm Thủy

Chuyên viên

kttthuy@angiang.gov.vn

0916.799.622

20

Trương Thanh Phong

Chánh Văn phòng

ttphong08@angiang.gov.vn

0939.970.899

21

Phạm Văn Út

Phó Chánh Văn phòng

pvut@angiang.gov.vn

0949.094.029

22

Đặng Hoàng Dung

Kế toán

dhdung04@angiang.gov.vn

01663.067.026

23

Lâm Sơn Bình

Chuyên viên

lsbinh@angiang.gov.vn

01649.518.276

24

Phạm Thị Mỹ Tiên

Chuyên viên

ptmtien@angiang.gov.vn

0968.953.817

25

Trương Thị Yến Phương

Kế toán Quỹ "VNN"

   

26

Nguyễn Ngọc Thành

Lái xe

   

27

Cao Trường Giang

Lái xe

 

0932.732.018

28

Trần Thị Tím

Tạp vụ

 

0947.545.278

29

Lê Văn Lãng

Bảo vệ

 

0919.335.405

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập: