Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh An Giang
Hội nghị tổng kết hoạt động Hội đồng tư vấn Dân tộc - Tôn giáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2009-2014
Hoạt động các hội đồng tư vân

Hội nghị tổng kết hoạt động Hội đồng tư vấn Dân tộc - Tôn giáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2009-2014

14/01/2019

Sáng ngày 09/5/2014, Hội đồng tư vấn Dân tộc – Tôn giáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2009-2014 và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014-2019.

Responsive image
 

Tham dự có ông Trần Thanh Tộc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ông Lê Nguyên Châu - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh, cùng các thành viên trong Hội đồng tư vấn Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

      Trong nhiệm kỳ qua, với phương châm đoàn kết thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước về dân tộc tôn giáo, Hội đồng tư vấn Dân tộc - Tôn giáo đã bám sát nhiệm vụ trong tâm, thực hiện và đã đạt được mốt số kết quả như: Tổ chức 7 cuộc khảo sát, nắm tình hình với trên 50 lần trao đổi, gặp gỡ các tổ chức tôn giáo, các cá nhân tiêu biểu chức sắc, chức việc và 02 cơ quan quản lý dân tộc, tôn giáo ở Tri Tôn và Tịnh Biên, qua đó đã gợi mở, tập hợp những tâm tư nguyện vọng của chức sắc, tín đồ tôn giáo, dân tộc; đề xuất, kiến nghị để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho ý kiến về các chủ trương, giải pháp cho công tác dân tộc, tôn giáo; tham gia các cuộc họp sơ kết, tổng kết, trao đổi, đóng góp y kiến công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam  tỉnh; trao đổi với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam một số huyện về việc thành lập Ban tư vấn DT-TG huyện, xã theo tinh thần Hướng dẫn số 61/HD.UBTWMTTQVN; tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng các văn bản như: Văn kiện Đại hội Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2012-2017, dự thảo hiến hiến chương PGHH, Luật Đất đai, tiếp công dân, phản biện xã hội, Hiến pháp năm 1992 …và một số văn bản pháp quy của HĐND và UBND tỉnh; tổ chức nhiều chuyến tham quan thực tế để rút kinh nghiệm hoạt động ở một số cơ sở của tỉnh bạn; các thành viên gắn với địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia tích cực vào những hội nghị, hội thảo Mặt trận, ban ngành địa phương tổ chức và có những ý kiến đóng góp có giá trị cho các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng. Báo cáo bằng văn bản hoặc báo cáo tại các kỳ họp, qua đó tham mưu những vấn đề cần thiết để Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có ý kiến đề xuất, trao đổi với các ngành chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền của mình…

      Qua đó đồng bào dân tộc Khmer, Chăm, Hoa, trong tỉnh tin tưởng vào chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, đoàn kết với đồng bào Kinh trong xây dựng đời sống, phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc. Đồng bào theo đạo Công giáo thực hiện có kết quả các phong trào thi đua yêu nước, “Sống tốt đời, đẹp đạo”,”Kính chúa yêu nước”, tích cực thi đua xây dựng Nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

      Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014-2019, Hội nghị đã thống nhất chương trình hành động, tuyên truyền vận động các dân tộc, tín đồ các tôn giáo và nhân dân tỉnh nhà, hăng hái thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

      Kiện toàn tổ chức Hội đồng tư vấn Dân tộc - Tôn giáo, xây dựng kế hoạch hoạt động cho nhiệm kỳ mới 2014-2019, nâng chất hoạt động, đề cao trách nhiệm của Hội đồng Tư vấn và cá nhân các vị thành viên, xác định trách nhiệm cụ thể trong thực hiện chức năng nhiệm vụ, tham mưu cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về lĩnh vực công tác dân tộc, tôn giáo; tham gia tư vấn, đề xuất nội dung hoạt động cho từng dân tộc, tôn giáo. Giúp đỡ phối hợp hoạt động và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nhất là đoàn kết dân tộc, tôn giáo; phối hợp với các ban chuyên môn nhất là Mặt trận các cấp để giúp các dân tộc, tôn giáo thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, công tác xã hội từ thiện, gia đình văn hóa; thực hiện công tác khảo sát, nắm tình hình các dân tộc, tôn giáo, gặp gỡ một số vị chức sắc, chức việc và người tiêu biểu để nghe phản ánh tình hình hoạt động trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tham gia các cuộc họp do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức, đóng góp vào việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của Mặt trận đóng góp ý các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của  Nhà nước; Giúp đỡ tạo điều kiện để các vị chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, y tế, giáo dục…hướng dẫn giúp đỡ các tổ chức tôn giáo tổ chức những ngày lễ trọng của các tôn giáo theo quy định cùa pháp luật; giúp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nắm bắt tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh, tổ chức sơ tổng kết tập hợp đầy đủ tâm tư nguyện vọng của đồng bào các dân tộc, tôn giáo để kiến nghị kịp thời với các cấp ủy, chính quyền giải quyết theo đúng quy định của pháp luật./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập: