Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh An Giang
Hội nghị tổng kết Công tác Mặt trận năm 2022
Hoạt động Ban Thường trực

Hội nghị tổng kết Công tác Mặt trận năm 2022

06/01/2023

Sáng 06/01, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị lần thứ sáu, khóa X (nhiệm kỳ 2019 - 2024) để tổng kết công tác mặt trận năm 2022, đề ra Chương trình phối hợp, thống nhất hành động của Ủy ban MTTQVN tỉnh năm 2023. Ông Võ Văn Thiện, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQVN, Trưởng Ban Công tác phía Nam đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Responsive image

Ông Nguyễn Tiếc Hùng, UVBTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Trương Hoàng Trọng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh chủ trì Hội nghị.
Hội nghị đã nghe phát biểu khai mạc của Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, trong đó khái quát một số kết quả nổi bật của Ủy ban MTTQ các cấp năm 2022 đạt được; xem video clip minh hoạ kết quả hoạt động công tác mặt trận năm 2022; nghe đại diện lãnh đạo UBND tỉnh thông tin tóm tắt về tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
Năm 2022, tuy còn bị ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID - 19 nhưng hệ thống Mặt trận trong tỉnh đã tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của Đảng, bám sát thực tế, chủ động thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; tích cực vận động Nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đổi mới, sáng tạo trong toàn dân; góp phần tích cực cùng hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
Hội nghị đã tiến hành thảo luận thông qua Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2022, Chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2023 của Ủy ban MTTQVN tỉnh; thông qua Tờ trình về việc hiệp thương cử bổ sung, thay thế Ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024. Qua đó thống nhất thôi tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh đối với 08 ông, bà và hiệp thương, thống nhất 03 vị tham gia vào Ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa X gồm: Ông Phan Huỳnh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh; ông Võ Bình Thư, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh; ông Nguyễn Hữu Thanh, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh.

Responsive image

Phát biểu bế mạc Hội nghị, UVBTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng đề nghị các tổ chức thành viên của Mặt trận và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các địa phương bám sát Chương trình phối hợp, thống nhất hành động đã được thông qua tại Hội nghị, triển khai thực hiện có hiệu quả một số nội dung:
Tập trung triển khai thật tốt Chỉ thị của Ban Bí thư về Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (dự kiến đại hội điểm cấp cơ sở sẽ diễn ra vào quí IV/2023).
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong đó phát huy tốt vai trò của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQVN các cấp trong công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để có ý kiến đề xuất với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các cấp. Phát huy vai trò của lực lượng cốt cán, người có uy tín, cá nhân tiêu biểu, gương sáng vì cộng đồng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền của Mặt trận.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động lớn do MTTQ chủ trì, đặc biệt là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo hướng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến tự quản ở khu dân cư, phát huy vao trò của cộng đồng trong việc lấy sức dân chăm lo cuộc sống của người dân, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng việc mua sắm hàng Việt.
Trong công tác chăm lo cho hộ nghèo, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các địa phương đẩy mạnh công tác vận động chăm lo cho hộ nghèo vui Xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc.
Quan tâm hơn nữa công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. MTTQ các cấp cần tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội. Phối hợp với các ngành chức năng triển khai hiệu quả Luật Dân chủ ở cơ sở.
Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung Ký kết ghi nhớ về “Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển” giữa Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang với Ủy ban Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Kandal và Takeo (Vương quốc Campuchia) giai đoạn 2022 - 2025. Đối với các huyện nội địa, tập trung tuyên truyền, vận động các nguồn lực trong và ngoài nước để hỗ trợ thực hiện tốt công tác đối ngoại Nhân dân.

Responsive image

 

Responsive image

Nhân dịp này, Hội nghị đã công bố quyết định và khen thưởng: Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQVN cho Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang và 2 tập thể, 6 cá nhân; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 9 tập thể có công trình tiêu biểu trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022); 10 tập thể có sự kiện tiêu biểu trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022); Bằng khen của Ủy ban MTTQVN tỉnh cho 36 tập thể và 98 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2022; Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh cho 27 tập thể và 27 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác phối hợp thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ tỉnh chủ trì và phát động trong năm 2022. Và trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho 02 cá nhân; Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh An Giang” cho 01 cá nhân./.

 

Thanh Phong

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập: