Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh An Giang

Báo cáo dư luận xã hội
Số VB Trích yếu Ngày ban hành CQ ban hành Tải
543/BC-MTTQ-BTT Báo cáo tình hình tư tưởng, nguyện vọng Nhân dân trong tỉnh tháng 5 năm 2022 06/6/2022 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Tài Liệu đính kèm:Tải về
533/BC-MTTQ-BTT ngày 10/5/2022 Báo cáo Tình hình tư tưởng, nguyện vọng Nhân dân trong tỉnh tháng 4 năm 2022 10/5/2022 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tài Liệu đính kèm:Tải về
514_BC-MTTQ-BTT ngày 25-3-2022 Báo cáo Tình hình tư tưởng, nguyện vọng Nhân dân trong tỉnh quý I năm 2022 25/3/2022 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tài Liệu đính kèm:Tải về
516_BC-MTTQ-BTT ngày 30-3-2022 Báo cáo Tình hình tư tưởng, nguyện vọng Nhân dân trong tỉnh tháng 03 năm 2022 30/3/2022 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tài Liệu đính kèm:Tải về
503-BC-MTTQ-BTT. ngày 07/3/2022 Báo cáo Tình hình tư tưởng, nguyện vọng Nhân dân trong tỉnh tháng 02 năm 2022 07/3/2022 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tài Liệu đính kèm:Tải về
491_BC-MTTQ-BTT ngày 09-02-2022 Báo cáo Tình hình tư tưởng, nguyện vọng Nhân dân trong tỉnh tháng 01 năm 2022 09/2/2022 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tài Liệu đính kèm:Tải về
477_BC-MTTQ-BTT ngày 04-01-2022 Báo cáo Tình hình tư tưởng, nguyện vọng Nhân dân trong tỉnh tháng 12 năm 2021 04/12/2022 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tài Liệu đính kèm:Tải về
455_BC-MTTQ-BTT ngày 07-12-2021 Báo cáo Tình hình tư tưởng, nguyện vọng Nhân dân trong tỉnh tháng 11 năm 2021 07/12/2021 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tài Liệu đính kèm:Tải về
425/BC-MTTQ-BTT ngày 03/11/2021 Báo cáo Tình hình tư tưởng, nguyện vọng Nhân dân trong tỉnh tháng 10 năm 2021 03/11/2021 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tài Liệu đính kèm:Tải về
407/BC-MTTQ-BTT ngày 30/9/2021 Báo cáo Tình hình tư tưởng, nguyện vọng Nhân dân trong tỉnh tháng 9 năm 2021 30/9/2021 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tài Liệu đính kèm:Tải về

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập: