Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh An Giang
An Giang xây dựng nông thôn mới
Hoạt động xây dựng Nông thôn mới

An Giang xây dựng nông thôn mới

24/11/2022

Trước khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), An Giang có đến 108/120 xã nông thôn đạt dưới 5 tiêu chí (chiếm 90%). Qua 10 năm nỗ lực, đến năm 2020 tỉnh có 3/11 đơn vị cấp huyện (huyện Thoại Sơn, TP. Châu Đốc và TP. Long Xuyên) được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM/đạt chuẩn huyện NTM; 61/119 xã NTM, 17 xã NTM nâng cao, 6 ấp NTM; không còn xã dưới 9 tiêu chí. Chương trình xây dựng NTM đã lan tỏa vào đời sống của người dân và được sự hưởng ứng tích cực của toàn xã hội.

Responsive image

Kết quả khả quan

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trương Kiến Thọ cho biết: “Đến tháng 10/2022, toàn tỉnh có 68/116 xã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 58,62% và có 27 xã đạt NTM nâng cao. Tại 3 huyện: An Phú, Tri Tôn, Tịnh Biên và TX. Tân Châu, Chủ tịch UBND cấp huyện đã quyết định công nhận 11 ấp tại địa bàn các xã biên giới, xã khó khăn được công nhận ấp NTM”.

Theo ông Trương Kiến Thọ, để đạt kết quả đó, An Giang tiếp tục phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động, tích cực xây dựng NTM. Nhất là thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí NTM, góp phần thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2021-2025.

Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, sâu rộng trong toàn tỉnh, với nhiều hình thức phong phú, như: Thực hiện các mô hình “Dân vận khéo”, phong trào “5 không, 3 sạch”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; thông qua các cuộc thi, hoạt động văn hóa - văn nghệ tìm hiểu về xây dựng NTM của các hội đoàn thể; tuyên truyền trực quan bằng các tài liệu, pa-nô, áp-phích… tạo sự lan tỏa trong toàn tỉnh.

Các cơ quan báo chí thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương của Trung ương, của tỉnh về xây dựng NTM; thường xuyên đưa các chuyên mục định kỳ liên quan đến phong trào “An Giang xây dựng NTM”. Giới thiệu các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong xây dựng NTM... nhằm vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM.

Bên cạnh đó, sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người dân về xây dựng NTM, tạo thuận lợi trong việc huy động nguồn lực trong nhân dân tham gia. Đặc biệt, một số huyện có quyết tâm chính trị rất cao, tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo và có kế hoạch thực hiện cụ thể, nhất là các địa phương được chọn làm điểm để phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025. Trong quá trình triển khai có nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều mô hình hiệu quả được thực hiện. Từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm và nhân rộng đến nhiều địa phương, tạo sự lan tỏa và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong xây dựng NTM.

Tập trung quyết liệt

Qua rà soát, cập nhật theo bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025, hầu hết các xã đạt 8-15 tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt chủ yếu có nội dung thay đổi hoặc tiêu chí mới, chỉ tiêu yêu cầu mức độ đạt tăng cao so với trước. Riêng xã NTM nâng cao, để được công nhận phải là xã đạt chuẩn NTM và hoàn thành 19 tiêu chí, 75 chỉ tiêu (tăng 40 chỉ tiêu so giai đoạn 2018-2021). Đây là thách thức rất lớn đối với các địa phương. Trong khi Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025 Trung ương ban hành tháng 3/2022 nhưng có những tiêu chí, chỉ tiêu quy định chưa rõ ràng, chưa hướng dẫn đầy đủ, nên Bộ tiêu chí NTM của tỉnh đến cuối tháng 6/2022 mới được ban hành. Bộ tiêu chí NTM ban hành có nhiều tiêu chí, chỉ tiêu mới chưa có hướng dẫn thực hiện cụ thể nên nhiều địa phương gặp nhiều lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện, dẫn đến chậm tiến độ.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh phấn đấu thêm ít nhất 33 xã NTM, 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, gồm: Huyện Chợ Mới, Châu Thành và TX. Tân Châu. Huyện Thoại Sơn đạt NTM nâng cao; 23 xã NTM nâng cao, 4 xã NTM kiểu mẫu; 60% ấp thuộc các xã biên giới, khó khăn đạt chuẩn ấp NTM.

Đến nay, huyện Chợ Mới (phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM năm 2023): Qua đánh giá chỉ đạt 1/9 tiêu chí và 18/36 chỉ tiêu. Huyện đã có 13/16 xã đạt chuẩn xã NTM, 4 xã NTM nâng cao. Chợ Mới cần có thêm 3 xã đạt chuẩn NTM để đảm bảo tỷ lệ 100% xã NTM, 100% thị trấn văn minh đô thị và 10% xã đạt NTM nâng cao...

Huyện Châu Thành (phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM năm 2025): Qua rà soát, đánh giá hiện chỉ đạt 2/9 tiêu chí; 15/36 chỉ tiêu. Huyện đã có 5/11 xã đạt chuẩn xã NTM, 2 xã NTM nâng cao. TX. Tân Châu (phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2025) đã có 5/9 xã đạt chuẩn xã NTM, 1 xã NTM nâng cao. Để được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, TX. Tân Châu phải đảm bảo 100% số xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM, 10% xã NTM nâng cao, 100% số phường đạt chuẩn văn minh đô thị, các xã đã đạt chuẩn xã NTM, xã NTM nâng cao duy trì, nâng chất theo tiêu chí NTM.

Theo ông Trương Kiến Thọ, tỉnh tiếp tục nâng chất các tiêu chí và thực hiện tốt cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực đầu tư. Đặc biệt, thực hiện hiệu quả 11 nội dung thành phần, 6 chương trình chuyên đề trọng tâm, nhằm nâng cao đời sống người dân, giải quyết các vấn đề bức xúc, tồn tại trong xây dựng NTM. Đồng thời, phát triển sản xuất gắn tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất. Đổi mới các hình thức liên kết, hợp tác trong sản xuất - kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể. Tiếp tục phát động phong trào thi đua “An Giang chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025”, tạo sự lan tỏa để thực hiện hiệu quả chương trình, sớm về đích NTM theo kế hoạch đề ra.

Minh An st (nguồn Báo An Giang Online)

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập: