Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh An Giang

Văn bản trả lời kiến nghị nhân dân
Số VB Trích yếu Ngày ban hành CQ ban hành Tải
104/BC-UBND Báo cáo về việc giải quyết nội dung phản ánh của dư luận xã hội tháng 5/2019 27/6/2019 104/BC-UBND Tài Liệu đính kèm:Tải về
1612/STNMT-MT Công văn về việc trả lời nội dung phản ánh của nhân dân trong tỉnh tháng 4/2019 21/6/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang Tài Liệu đính kèm:Tải về
2051/UBND-KT Công văn về việc trả lời nội dung kiến nghị tư tưởng, nguyện vọng nhân dân trong tỉnh tháng 04/2019 26/6/2019 Uỷ ban nhân dân thành phố Châu Đốc Tài Liệu đính kèm:Tải về
1067/SGTVT-KHTC Công văn về việc giải các nội dung phản ánh dư luận xã hội tháng 05/2019 17/06/2019 Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang Tài Liệu đính kèm:Tải về
967/UBND-TH Công văn quyết nội dung phản ánh dư luận xã hội trên địa bàn huyện Chợ Mới tháng 5/2019 13/06/2019 Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Mới Tài Liệu đính kèm:Tải về
1227/CAT-PV01 Công văn về việc giải quyết nội dung phản ánh nguyện vọng nhân dân tháng 4/2019 28/05/2019 Công an tỉnh An Giang Tài Liệu đính kèm:Tải về
1309/STNMT-MT Công văn về việc trả lời nội dung phản ánh của nhân dân trong tỉnh tháng 3/2019 24/05/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang Tài Liệu đính kèm:Tải về
102/BC-UBND Báo cáo cáo nội dung phản ánh của dư luận xã hội tháng 3 năm 2019 03/05/2019 Uỷ ban nhân dân thành phố Long Xuyên Tài Liệu đính kèm:Tải về
90/BC-UBND Báo cáo giải quyết các nội dung phản ánh dư luận xã hội tháng 3 năm 2019 02/05/2019 Uỷ ban nhân dân huyện Châu Phú Tài Liệu đính kèm:Tải về
109/BC-UBND Báo cáo tình hình tư tưởng nguyện vọng nhân dân trong tỉnh tháng 4 năm 2019 23/05/2019 Uỷ ban nhân dân huyện Tịnh Biên Tài Liệu đính kèm:Tải về

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập: