Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh An Giang

Báo cáo dư luận xã hội
Số VB Trích yếu Ngày ban hành CQ ban hành Tải
25/BC-MTTQ-BTT Báo cáo tình hình tư tưởng, nguyện vọng nhân dân trong tỉnh tháng 09 năm 2019 30/09/2019 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Tài Liệu đính kèm:Tải về
09/BC-MTTQ-BTT Báo cáo tình hình tư tưởng, nguyện vọng nhân dân trong tỉnh tháng 8 năm 2019 30/08/2019 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Tài Liệu đính kèm:Tải về
766/BC-MTTQ-BTT Báo cáo tình hình tư tưởng, nguyện vọng nhân dân trong tỉnh tháng 7 năm 2019 26/07/2019 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Tài Liệu đính kèm:Tải về
753/BC-MTTQ-BTT Báo cáo tình hình tư tưởng, nguyện vọng nhân dân trong tỉnh tháng 6 năm 2019 01/07/2019 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Tài Liệu đính kèm:Tải về
737/BC-MTTQ-BTT Báo cáo tình hình tâm tư, nguyện vọng nhân dân quý II/2019 19/6/2019 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Tài Liệu đính kèm:Tải về
722/BC-MTTQ-BTT Báo cáo tình hình tư tương, nguyện vọng nhân dân trong tỉnh tháng 5 năm 2019 28/5/2019 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Tài Liệu đính kèm:Tải về
707/BC-MTTQ-BTT Báo cáo tình hình tư tương, nguyện vọng nhân dân trong tỉnh tháng 4 năm 2019 26/4/2019 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Tài Liệu đính kèm:Tải về
698/BC-MTTQ-BTT Báo cáo tình hình tư tương, nguyện vọng nhân dân trong tỉnh tháng 3 năm 2019 04/4/2019 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Tài Liệu đính kèm:Tải về
694/BC-MTTQ-BTT Báo cáo tình hình tâm tư, nguyện vọng nhân dân quý I/2019 28/3/2019 Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tài Liệu đính kèm:Tải về
678/BC-MTTQ-BTT Báo cáo tình hình tư tưởng, nguyện vọng nhân dân trong tỉnh tháng 02 năm 2019 26/02/2019 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Tài Liệu đính kèm:Tải về

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập: