Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh An Giang
Lịch sử mặt trận An Giang
Lịch sử mặt trận An Giang

Lịch sử mặt trận An Giang

14/01/2019

Giới thiệu Lịch sử mặt trận An Giang

 Năm 1959, cách mạng miền Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng khi chế độ độc tài của Ngô Đình Diệm đã lộ rõ bộ mặt tay sai, phát xít. Sau vụ thảm sát cả ngàn tù chính trị ở Phú Lợi cuối năm 1958 làm dấy lên làn sóng căm phẫn trong nhân dân cả nước và thế giới. Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15- BCHTW Đảng ban hành tháng 1/1959: Trung ương cho phép hoạt động vũ trang để hỗ trợ cho lực lượng chính trị của quần chúng khởi nghĩa dành chính quyền về tay nhân dân. Thực hiện Nghị quyết của TW ngày 20/12/1960, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời với bản tuyên ngôn và chương trình hành động 10 điểm, nội dung cơ bản là đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân nhằm đánh đổ chế độ tay sai của đế quốc Mỹ, đã tạo bước ngoặt lịch sử đưa cuộc đấu tranh tự vệ của nhân dân miền Nam trở thành cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.

          Theo sự chỉ đạo chung của Trung ương Cục miền Nam cùng với sự chuẩn bị và hoạt động tích cực của đồng chí Trần Văn Đông (Tư Râu), Ủy ban Mặt trận Dân tộc giải phóng tỉnh An Giang được thành lập (20/12/1960) tại Bãi Đá Chày, Vách Núi Tô, xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn, có 14 Ủy viên, do Giáo sư Bùi Đức Tâm (đại biểu Trí thức) làm Chủ tịch. Các Phó Chủ tịch gồm đồng chí Vũ Hồng Đức (đại biểu Đảng), bà Huỳnh Thị Từ Tâm (đại biểu Nhân sĩ), đồng chí Võ Thái Bảo (đại biểu Lực lượng vũ trang) và Hòa thượng Thích Chơn Như (đại biểu Phật giáo Thiền lâm); các Ủy viên gồm Đại biểu Phật giáo Nam tông Khmer, Tứ Ẩn Hiếu Nghĩa, Phật giáo Hòa Hảo; Dân tộc có Khmer, Chăm; Đoàn thể, giới có: đại biểu Thanh niên, Phụ nữ.

          Do phải tập trung lãnh đạo quân và dân An Giang tiếp tục đợt Đồng khởi, đánh địch mở rộng vùng giải phóng, nên hai tháng sau; ngày 20/02/1961 Mặt trận dân tộc Giải phóng tỉnh mới tổ chức Lễ ra mắt nhân dân. Trong buổi Lễ ra mắt tại chùa Tà Miệt (trên), ấp Tà Dung, xã Lương Phi (Tri Tôn - ngày 20/02/1961)1, ông Bùi Đức Tâm đọc hiệu triệu nêu mục đích, ý nghĩa và chương trình hành động của Mặt trận, vạch rõ tội ác của Mỹ - Diệm, biểu dương thành tích đấu tranh của nhân dân An Giang trong những năm qua…..Hiệu triệu nêu rõ:

          “Hỡi toàn thể các giới đồng bào thân mến trong tỉnh. Hỡi anh em Miên - Chăm, ngoại kiều thân mến! “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Đáp lời kêu gọi chân chính của Mặt trận, các giai cấp, các đảng phái, các tôn giáo, dân tộc các giới đồng bào trong toàn tỉnh đã thành lậpMặt trận Dân tộc giải phóng tỉnh An Giang, đó là thắng lợi mới và của đồng bào ta trong toàn tỉnh….

          Dân tộc ta là dân tộc anh hùng. Đồng bào toàn tỉnh từng có truyền thống đoàn kết anh dũng đấu tranh. Có chánh nghĩa, có chánh cương đúng đắn của Mặt trận, chúng ta nhất định sẽ thắng. Đế quốc Mỹ cướp nước và tập đoàn Ngô Đình Diệm bán nước nhất định sẽ thất bại. Tỉnh An Giang nhất định sẽ thắng”.

          Hướng về đồng bào các dân tộc, tôn giáo, Hiệu triệu kêu gọi:”…Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết. Hãy đập tan âm mưu chia rẽ của bè lũ Mỹ - Diệm, âm mưu lợi dụng bọn đầu cơ chính trị, hãy sát cánh cùng toàn dân đấu tranh cho độc lập tự do và bình đẳng giữa các dân tộc…”2

           Ngay sau đó, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam các cấp lần lượt ra đời, ngọn cờ xanh - đỏ - ngôi sao vàng trở thành biểu tượng cho sự đoàn kết đấu tranh của các tầng lớp nhân dân yêu nước. Hưởng ứng Lời kêu gọi của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tỉnh An Giang, quân dân An Giang tiếp tục đẩy mạnh phong trào Đồng khởi, đánh địch trên khắp các chiến trường cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất Đất nước.

          Ban Hòa Hảo vận của tỉnh được thành lập có 05 Ủy viên, nguyên là những chỉ huy trong các đại đội vũ trang giáo phái (sau này trở thành Đảng viên), do đồng chí Trần Văn Đông (Huỳnh Thiện Từ, Tư Râu) làm Trưởng ban. Một số huyện có đông tín đồ Phật giáo Hòa Hảo như Huệ Đức, Châu Thành, Châu Phú cũng tổ chức Ban Hòa Hảo vận. Ban tiến hành vận động đồng bào tín đồ tham gia phong trào đấu tranh chống Diệm, chống khủng bố đạo, chia rẽ lương giáo…

          Từ ngày ra đời đến nay, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang luôn phát huy vai trò trung tâm khối đại đoàn kết, cùng các Tổ chức thành viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Chính quyền thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đã góp phần tăng thêm niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước; Mặt trận ngày càng phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt đảm nhận vai trò cầu nối giữa Đảng với các tầng lớp nhân dân; không ngừng củng cố, tăng cường và mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân thực hiện mục tiêu Dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

BAN BIÊN TẬP

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập: