Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh An Giang
Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BCA-V28 của Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo của Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang
Hoạt động Ban Thường trực

Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BCA-V28 của Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo của Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang

23/12/2019

An Giang là tỉnh có đông đồng bào tín đồ các tôn giáo chiếm trên 80% dân số của tỉnh. Thời gian qua, đồng bào các tôn giáo trong tỉnh có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có tinh thần yêu nước, đoàn kết, tham gia tích cực các phong trào cách mạng, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. Các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và quần chúng tín đồ chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước...

Responsive image
 

    Nhiều vị chức sắc, người có uy tín trong tôn giáo đã là cầu nối quan trọng để tuyên truyền, vận động đồng bào theo đạo cũng như đồng bào các dân tộc chống lại các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần phòng chống các loại tội phạm, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hài hòa việc đạo việc đời. Bên cạnh đó, đồng bào các tôn giáo đã tích cực tham gia các hoạt động giúp đỡ người nghèo, cứu trợ, nhân đạo, từ thiện và các chương trình an sinh xã hội như: cất mới và sửa chữa nhà tình thương, nhà đại đoàn kết; tu sửa, cất mới cầu đường giao thôn nông thôn, rải cát chống lầy, mua xe chuyển bệnh miễn phí, bếp ăn tình thương,… đặc biệt tham gia hưởng ứng tích cực hoạt động Quỹ "Vì người nghèo" do Mặt trận Tổ quốc phát động. Qua đó, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy đồng bào có đạo ý thức tự giác vươn lên trong lao động sản xuất, thoát nghèo, làm giàu chính đáng góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cùng phấn đấu vì cuộc sống ấm no, an toàn, hạnh phúc.
    Hàng năm, trên cơ sở Chỉ thị số 09/CT-BCA-V28 của Bộ Công an, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh phối hợp các tổ chức thành viên và Công an cùng cấp xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, vận động trong đồng bào các tôn giáo với nhiều nội dung và hình thức phong phú, phù hợp tình hình của từng địa phương, góp phần khơi dậy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nói chung và đồng bào các tôn giáo nói riêng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, triển khai xây dựng nhiều mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở những vùng có đông đồng bào các tôn giáo sinh sống, từ đó phát huy vai trò của phật tử, giáo dân trong công tác tham gia bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tiêu biểu như: Mô hình Tín đồ PGHH tham gia phòng chống tội phạm; mô hình “Tự quản bảo vệ môi trường” trong Đạo hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa; mô hình “Toàn dân đoàn kết bảo vệ đường biên cột mốc”, mô hình “khóm ấp tự quản về An toàn giao thông”, mô hình “Khu dân cư không tội phạm” trong Phật giáo Hòa Hảo, “Rủ nhau làm tốt ở xóm đạo” trong Công giáo, “Nói không với tệ nạn xã hội” trong Cao Đài,... thu hút hàng ngàn bà con tín đồ các tôn giao tham gia. Thông qua hoạt động của các mô hình này đã giúp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng chính đáng cũng như giải quyết kịp thời những bức xúc của đồng bào các tôn giáo ngay từ khi mới phát sinh, cũng từ đó mà xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, gương mẫu tiêu biểu trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo giúp cho an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững.
    Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức đoàn đại biểu các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh đi thăm, tặng quà và chúc mừng nhân dịp các ngày lễ trọng của các tôn giáo như: lễ Giáng sinh của đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành, Đại lễ Phật đản, ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo 18/5, ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo,... Tổ chức họp mặt, gặp gỡ và tặng quà cho trên 1.200 đại biểu các tôn giáo, dân tộc, nhân sĩ - trí thức, kiều bào tiêu biểu đóng góp cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh nhân dịp tết Nguyên đán hàng năm. Đặc biệt, tổ chức đoàn đại biểu đại diện các dân tộc - tôn giáo tham quan các di tích lịch sử trong cả nước và gặp gỡ, làm việc với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại Hà Nội được 4 đợt thu hút trên 100 đại biểu.
    Trong 05 năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Công an tỉnh và Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh tổ chức tuyên truyền trong nhân dân, đặc biệt là những nơi có đông đồng bào tôn giáo về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động tham gia phòng, chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS và các loại tệ nạn xã hội; tham gia các chương trình mục tiêu Quốc gia gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới được 102 cuộc có 8.016 lượt bà con tín đồ các tôn giáo tham dự. Đặc biệt phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền về pháp luật ATGT cho các vị chức sắc, chức việc trong vùng có đông tín đồ các tôn giáo,... được 22 lớp thu hút trên 1.786 lượt người tham dự. Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp các ngành có liên quan tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật tín ngưỡng, tôn giáo, các hướng dẫn thi hành và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu được 58 cuộc cho 2.703 đại biểu là chức sắc, chức việc, tín đồ trong các tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Tiêu biểu trong năm 2019 phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức 02 cuộc tuyên truyền về tình hình Biển đông và đối thoại giữa chính quyền với bà con tín đồ trong Đạo Hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa thu hút trên 240 người tham dự.
    Ngoài ra, hệ thống Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh phối hợp với các ngành chức năng và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết, Pháp lệnh, Nghị định của Trung ương và của tỉnh có liên quan đến công tác tôn giáo cho các vị chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo được 8.653 cuộc thu hút 724.116 lượt người tham dự; thường xuyên tổ chức đối thoại, gặp gỡ, kịp thời thăm hỏi động viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chức sắc, các nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo để kiến nghị với các cấp chính quyền xem xét, giải quyết một cách thỏa đáng, thấu tình đạt lý, thường xuyên động viên đồng bào các tôn giáo thực hiện tốt phương châm sống “tốt đời đẹp đạo”….
    Để đạt được những kết quả như trên, là nhờ sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cùng với Công an và các ngành liên quan trong tổ chức tuyên truyền, vận động, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đồng bào các tôn giáo. Thông qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được tăng cường, củng cố và phát triển. Bên cạnh kết quả đã đạt được vẫn còn một số khó khăn nhất định như: Công tác tuyên truyền, vận động tuy có kết quả khả quan nhưng chưa được đều khắp ở các khu dân cư. Sự phối hợp giữa Mặt trận, các đoàn thể với Công an chưa kịp thời tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình có hiệu quả; việc phối hợp chỉ đạo thực hiện và cung cấp thông tin hai chiều đôi lúc chưa thường xuyên.
    Trong thời gian tới, căn cứ tình hình nhiệm vụ mới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh và các ngành có liên quan nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả, đồng thời củng cố kiện toàn các mô hình đạt hiệu quả chưa cao; hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở phối phợp với các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền vận động từ nội bộ đến đồng bào các tôn giáo nâng cao ý thức bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện tốt công tác vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân để thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ cho người nghèo nhất là đồng bào các tôn giáo; đẩy mạnh thực hiện các phong trào, các cuộc vận động gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; kịp thời nắm bắt tình hình dư luận, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền địa phương. Thường xuyên quan tâm, nắm tình hình và phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cơ sở hướng dẫn tạo điều kiện cho đồng bào các tôn giáo tổ chức các ngày lễ trọng đúng theo Hiến chương, giáo lý, giáo luật và quy định của pháp luật. Từ đó, tạo thêm niềm tin trong tín đồ các tôn giáo đối với Đảng và Nhà nước góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được hiệu quả hơn./.

 

Quốc Toàn

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập: