Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh An Giang
An Giang: Phấn đấu đến cuối năm 2020 có 13 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Hoạt động xây dựng Nông thôn mới

An Giang: Phấn đấu đến cuối năm 2020 có 13 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

17/07/2020

Theo Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang: Dự kiến đến cuối năm 2020, An Giang sẽ có 13 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Responsive image
 

 Giai đoạn 2018 - 2020, An Giang phấn đấu có 14 xã nông thôn mới đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; trong đó, năm 2019, có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và năm 2020 có thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.  gồm: Mỹ Hòa Hưng (Long Xuyên), Vĩnh Trạch (Thoại Sơn), Mỹ Hiệp (Chợ Mới), Phú Bình (Phú Tân), Thới Sơn (Tịnh Biên), Đa Phước (An Phú) và Tà Đảnh (Tri Tôn); năm 2020, có 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, bao gồm: Vĩnh Tế (Châu Đốc), Long An (Tân Châu), Thoại Giang (Thoại Sơn), Tấn Mỹ và Bình Phước Xuân (Chợ Mới), Bình Thủy (Châu Phú) và Bình Hòa (Châu Thành).

Ngoài ra, theo đề nghị của UBND huyện Thoại Sơn và UBND huyện Chợ Mới, giai đoạn 2018-2020 đề xuất thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: Xã Vĩnh Phú và Định Thành (huyện Thoại Sơn), xã Long Điền A (huyện Chợ Mới). Như vậy, tổng số xã đăng ký thực hiện đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020 là 17 xã, trong đó có 14 xã điểm nằm trong lộ trình kế hoạch và 3 xã đăng ký thêm ngoài kế hoạch.

Theo báo cáo của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn An Giang về kết quả đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao của các xã điểm; theo đó, An Giang có 4 xã đạt 19 tiêu chí là xã Mỹ Hiệp (Chợ Mới), xã Phú Bình (Phú Tân), xã Long Điền A (Chợ Mới) và xã Thoại Giang (Thoại Sơn). Có 4 xã đạt 18 tiêu chí như: xã Long An (Tân Châu), xã Đa Phước (An Phú), xã Mỹ Hòa Hưng (Long Xuyên) và xã Vĩnh Trạch (Thoại Sơn). Có 2 xã đạt 17 tiêu chí xã Bình Hòa (Châu Thành) và xã Thới Sơn (Tịnh Biên) và 3 xã đạt 16 tiêu chí như: xã Tà Đảnh (Tri Tôn), xã Vĩnh Tế (Châu Đốc) và xã Vĩnh Phú (Thoại Sơn). Có 1 xã đạt 14 tiêu chí xã Tấn Mỹ (Chợ Mới); 2 xã đạt 13 tiêu chí là xã Bình Phước Xuân (Chợ Mới), xã Bình Thủy (Châu Phú) và 1 xã đạt 12 tiêu chí xã Định Thành (Thoại Sơn).

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang: Đến cuối tháng 6/2020, Sở đã nhận hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của 4 xã như: Xã Vĩnh Trạch và Thoại Giang (huyện Thoại Sơn), xã Mỹ Hiệp (Chợ Mới) và xã Phú Bình (huyện Phú Tân). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức đoàn công tác đến làm việc về thẩm định, đánh giá mức độ đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2019 đối với 4 xã này. Kết quả thẩm định, xã Mỹ Hiệp và xã Phú Bình đạt 19/19 tiêu chí, 35/35 chỉ tiêu; xã Thoại Giang và Vĩnh Trạch đạt 17/19 tiêu chí, 33/35 chỉ tiêu.

Đến cuối tháng 6/2020, toàn tỉnh An Giang có 2/119 xã được Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ký Quyết định công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, đạt tỷ lệ 1,68%. Đối với các xã điểm còn lại, UBND các huyện, thị xã, thành phố đang tiếp tục thực hiện hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận. Dự kiến, đến cuối năm 2020 toàn tỉnh An Giang sẽ có 13 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Riêng đối với xã Bình Thủy, UBND huyện Châu Phú đề nghị dời lộ trình công nhận sang giai đoạn 2021-2025.

Ông Phạm Thái Bình, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang cho biết: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới nâng cao nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh và sự hỗ trợ tích cực từ các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh. Qua tuyên truyền, vận động chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn An Giang đã dần đi vào đời sống của người dân nông thôn và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp trong xã hội.

“Tuy có sự cố gắng từ các ngành, các cấp nhưng hiện nay tiến độ thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và hồ sơ thủ tục đề nghị công nhận của các xã trên địa bàn tỉnh An Giang còn rất chậm, nhất là các xã đăng ký lộ trình đạt chuẩn nâng cao năm 2019. Một số xã sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới có sự lơ là, chưa chủ động duy trì, nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt, điển hình như xã Bình Thủy, huyện Châu Phú”, ông Bình cho biết.

Do cơ chế nguồn vốn không hỗ trợ cho các xã nông thôn mới nâng cao nên phần lớn các xã gặp khó khăn trong thực hiện nâng cấp, mở rộng, cải tạo, sửa chữa các công trình xây dựng cơ bản như: giao thông, trường học, văn hóa,…để nâng mức đạt từ chuẩn xã nông thôn mới lên xã nông thôn mới nâng cao. Bên cạnh đó, trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, một số tiêu chí có mức tăng cao hoặc thay đổi cách đánh giá khác so với tiêu chí xã nông thôn mới đã dẫn đến các xã gặp nhiều khó khăn trong tổ chức đánh giá, điển hình như: Tiêu chí về Lao động có việc làm do tiêu chí này có mức đánh giá tăng từ 25% đối với xã nông thôn mới lên 65% đối với xã nông thôn mới nâng cao; tiêu chí về Y tế do chỉ tiêu Bảo hiểm Y tế có mức đánh giá tăng từ 85% đối với xã nông thôn mới lên 95% đối với xã nông thôn mới nâng cao…

Để đạt được mục tiêu có 13 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2020, thời gian tới tỉnh An Giang sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu đồng thời hỗ trợ các địa phương kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện; đẩy mạnh thực hiện hướng dẫn nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ như: tổ chức thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu, công tác cập nhật hồ sơ minh chứng, chuẩn bị hồ sơ thủ tục đề nghị công nhận, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động,...cho cán bộ phụ trách nông thôn mới cấp huyện, cấp xã.

An Giang sẽ phát huy và nhân rộng các mô hình hay, những cách làm sáng tạo mang lại nhiều hiệu quả tích cực trong xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh; tập trung nâng cao khám chữa bệnh cho người dân nông thôn nhằm nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa thể thao ở nông thôn.

Thời gian tới, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo các Sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện thị xã thành phố thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo, nhắc nhở các xã trong quá trình thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới nói chung và thực hiện xã nông thôn mới nâng cao nói riêng. Đối với các Sở, ngành phụ trách tiêu chí nông thôn mới  nâng cao theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã trong công tác thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu do ngành phụ trách; kịp thời hỗ trợ các xã xử lý những khó khăn trong quá trình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tỉnh An Giang cũng sẽ yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn, bao gồm các xã có lộ trình đạt chuẩn năm 2019, năm 2020 và xã ngoài lộ trình; thường xuyên theo dõi, hướng dẫn và hỗ trợ các xã trong việc thực hiện tiêu chí và cập nhật, củng cố hồ sơ minh chứng đối với từng tiêu chí và hồ sơ thủ tục đề nghị công nhận. Tỉnh cũng sẽ yêu cầu các huyện chỉ đạo UBND các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu; cập nhật hồ sơ minh chứng và hồ sơ thủ tục đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo hướng dẫn. Ngoài các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đến năm 2020, chỉ đạo các xã nông thôn mới còn lại xây dựng kế hoạch, giải pháp, lộ trình phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn sau năm 2020.

Thời gian tới, tỉnh An Giang cũng tăng cường, đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc tham gia thực hiện xây dựng các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nhất là đối với các tiêu chí không cần vốn như: bảo hiểm y tế, vệ sinh môi trường, cảnh quang nông thôn,…  Đẩy mạnh các giải pháp huy động, đa dạng hóa các nguồn vốn, vận dụng tốt công tác xã hội hóa nhằm duy tu, bảo dưỡng các công trình đã được đầu tư nhưng đã xuống cấp như: trường học, công trình giao thông…; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao; tăng cường công tác cập nhật, củng cố hồ sơ minh chứng đối với từng chỉ tiêu, tiêu chí, nhất là các chỉ tiêu thường xuyên biến động.

Đến hết tháng 6/2020, toàn tỉnh An Giang có 61/119 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới, đạt tỷ lệ 51,2 % tổng số xã. Hiện UBND tỉnh An Giang ban hành quyết định chọn 28 xã điểm và 2 huyện Chợ Mới và Châu Thành tập trung đầu tư đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
UBND tỉnh An Giang thường xuyên tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới của các địa phương, đặc biệt là các xã điểm dự kiến đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2020, nhằm giúp các địa phương kịp thời xử lý những khó khăn và hoàn thành đúng thời gian quy định công bố xã nông thôn mới.

theo angiang.gov.vn

Thanh Phong st

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập: