Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh An Giang
Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh An Giang thực hành tiết kiệm để chủ động nguồn lực chăm lo cho người nghèo và an sinh xã hội
Học tập và làm theo tấm gương Bác

Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh An Giang thực hành tiết kiệm để chủ động nguồn lực chăm lo cho người nghèo và an sinh xã hội

20/04/2020

Qua gần 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 13-KH/TU, ngày 23/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Với sự chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ của các cấp ủy và tổ chức đảng; sự tham gia tích cực của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân trong việc học tập và làm theo lời Bác đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi, đặc biệt là nội dung thực hành tiết kiệmluôn được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm phát động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực trong nội bộ, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Bên cạnh, việc phát huy tinh thần tương thân, tương ái và vai trò nêu gương của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, nhằm tăng thêm nguồn lực chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ cho người nghèo, người gặp thiên tai, hoạn nạn; đền ơn đáp nghĩa; đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức gặp hoàn cảnh khó khăn; thực hiện xây dựng các công trình phúc lợi xã hội hoặc tham gia ủng hộ ngoài tỉnh khi Trung ương phát động,...

Responsive image
 


Xuất phát từ ý nghĩa đó, cũng như để chủ động được nguồn lực thực hiện công tác chăm lo cho người nghèo và an sinh xã hội. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch số 27-KH/TU ngày 05/5/2017 về việc phát động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thực hành tiết kiệm góp phần chăm lo an sinh xã hộigắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị. Trong năm, mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chứcchỉ tham gia đóng góp ủng hộ 01 loại quỹ chung thay cho việc đóng góp các nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Xã hội công đoàn”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và Quỹ “Khuyến học”nhằm hạn chế việc vận động nhiều lần trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Mỗi người đóng góp ít nhất 1.000 đồng/ngày (tương đương 360.000 đồng/người/năm)được từng cơ quan, đơn vị tổ chức thu và nộp vào Quỹ “Vì người nghèo” cùng cấp.Số tiền thu được của cấp nào thì do cấp đó quản lý và phân bổ sử dụng cho phù hợp. Đồng thời, các cấp ủy giao cho Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” cùng cấp có trách nhiệm quản lý nguồn kinh phí tiết kiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn và tham mưu cấp ủy sử dụng đúng mục đích, yêu cầu đề ra. Đối với các tổ chức hội, đoàn thể, địa phương, đơn vị nếu thực hiện phát động đóng góp nhằm hưởng ứng các ngày kỷ niệm hoặc theo yêu cầu của ngành dọc cấp trên, phải được sự thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh.
Trong quá trình triển khai thực hiện tùy theo khả năng, điều kiện, các cấp ủy có thể linh hoạt phát động các đồng chí cấp ủy viên và lãnh đạo đơn vị tham gia đóng góp cao hơn mức tối thiểu, nhưng phải đảm bảo tinh thần tự nguyện, tự giác với mức đóng của mỗi đồng chí từ 500.000 đồng - 2.000.000 đồng. Tùy vào điều kiện cụ thể, các cơ quan, đơn vị thống nhất với đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức về cách thức tiếp nhận sự đóng góp định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng hoặc cả năm.Sau gần 03 năm triển khai thực hiện, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận nguồn tiết kiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức được trên 50,2 tỷ đồng, trong đó cấp tỉnh tiếp nhận trên 10 tỷ đồng (được phân bổ cho các quỹ như sau: Quỹ “Vì người nghèo 50%, Quỹ “Xã hội công đoàn” 30%, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” 10%, Quỹ “Khuyến học” 10%); cấp huyện và xã tiếp nhận được 40,2 tỷ đồng.Từ số tiền tiếp nhận được Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp tham mưu cấp ủy cùng cấp tổ chức thực hiện một số nội dung như: Chi cất căn nhà Đại đoàn kết và nhà theo Quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ cho hộ nghèo;hỗ trợ nhà cháy, sạt lở, giông lốc; hỗ trợ khám chữa bệnh, đột xuất khó khăn cho người nghèo;mua quà cho dân nghèo vui xuân đón tết nguyên đán; hỗ trợ đồng bào trong và ngoài tỉnh khắc phục thiệt hại do thiên tai,...Số tiền còn tồn trong quỹ được Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp gửi vào tài khoản Kho bạc nhà nướchoặc ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội.Đối với số tiền phân bổ cho Quỹ “Xã hội công đoàn”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và Quỹ “Khuyến học”được đơn vị chủ quản quản lý và sử dụng theo quy chế riêng của từng loại quỹ.
Có thể nói, bước đầu tổ chức thực hiện kế hoạch số 27-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên địa bàn toàn tỉnh đạt được nhiều kết quả khá tốt. Bên cạnh việc đóng góp của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh nhà còn có sự đồng tình ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, các nhà mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh bằng những đóng góp vềcông sức, tiền của để cùng với Nhà nước chăm lo cho hộ nghèo vượt khó vươn lên trong cuộc sống và chương trình an sinh xã hội,qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn toàn tỉnh đến cuối năm 2019 xuống chỉ còn 14.170 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,63% và 29.414 hộcận nghèo, chiếm tỷ lệ 5,45%.Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại và hạn chế như: việc phân chia nguồn tiết kiệm ở các địa phương không giống nhau mà tùy thuộc vào sự điều hành của cấp ủy; một số cơ quan, đơn vị thường chỉ đóng góp nguồn quỹ vào dịpgiữa hoặc cuối năm nên chưa chủ động trong công tác tham mưu cho cấp ủy chi sử dụng nguồn quỹ kịp thời, vẫn còn một vài đơn vị thực hiện việc đóng góp chưa đúng thời gian theo kế hoạch; sự phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang đôi lúc chưa nhịp nhàng trong việc theo dõi, đôn đốc, nhắc nhỡ các đơn vị cấp tỉnh đóng góp nguồn quỹ kịp thời.
Trong thời gian tới, để thực hiện kế hoạch số 27-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủycó hiệu quả cao hơn cũng như đượclan tỏa sâu rộng trong toàn hệ thống chính trịvà quần chúng nhân dân, thiết nghĩ các cơ quan, đơn vịtừ tỉnh đến cơ sở cần phải tăng cường công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc thực hiệnvàphát huy tinh thần, ý thức tự giác, gương mẫu của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chứctích cực trong thực hành tiết kiệm. Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngoài việc đồng tình tham gia ủng hộ và đóng góp còn phải là một tuyên truyền viêntích cực để làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia thực hiện nhằm tăng cường nguồn lực trong xã hội.Đây là việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả trong việc “làm theo” lời Bác thực hành tiết kiệm để chủ động nguồn lực chăm lo cho người nghèo và an sinh xã hội./.

 

Quốc Toàn

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập: