Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh An Giang
Lữ đoàn 962 với công tác Dân vận khéo
Hoạt động của các tổ chức thành viên

Lữ đoàn 962 với công tác Dân vận khéo

14/04/2020

Trong những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 962 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác dân vận đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ phát huy được truyền thống công tác dân vận của Đảng, với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, góp phần củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Responsive image
 

Để thực hiện tốt công tác này, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 962 đã có nhiều chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác dân vận và đặt ra yêu cầu cao để các cơ quan, đơn vị nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm, có nội dung, hình thức và biện pháp cụ thể trong tổ chức thực hiện. Đồng thời Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp cấp ủy, chính quyền, ban ngành đoàn thể địa phương tiến hành làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân. Nội dung tuyên truyền tập trung vào: Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương; tình hình về biển đảo; Luật nghĩa vụ quân sự; tuyên truyền về các phong trào, Cuộc vận động như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Đền ơn đáp nghĩa”; “Xóa đói giảm nghèo”, Phong trào “Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn chung sức xây dựng nông thôn mới”…Vừa kết hợp tuyên truyền tập trung với phát huy hình thức tuyên truyền nhỏ lẻ đối với từng người, từng gia đình thông qua việc cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân trong hành quân dã ngoại làm công tác dân vận...Vì vậy, đã tạo được sự đồng thuận và thực hiện có hiệu quả cao.
Chia sẻ về việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo Tư tưởng và lời dạy của Bác Hồ để từ đó góp phần nâng cao hơn nữa việc thực hiện công tác dân vận của Lữ đoàn trong những năm qua, Thượng tá Lê Thanh Nhã, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn cho biết: “Chúng tôi luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ thường xuyên và có tính quyết định đến việc thực hiện thắng lợi mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của đơn vị. Bên cạnh đó, cũng cần xác định rằng việc thực hiện tốt công tác dân vận, đặc biệt là dân vận khéo phải được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực và ý nghĩa. Qua đó, góp phần tạo dựng được lòng tin đối với nhân dân, thực hiện công tác dân vận khéo theo phương châm “Gần dân, hiểu dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Nội dung “Dân vận khéo” phải thực hiện gắn các phong trào hành động cách mạng của địa phương với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phù hợp với tình hình thực tế”. Góp phần, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”.
Bên cạnh đó, căn cứ vào vào Nghị quyết lãnh đạo của các cấp ủy và kế hoạch, hướng dẫn của cơ quan Chính trị, các tổ chức: Hội đồng quân nhân, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ đã tổ chức quán triệt và xây dựng nội dung chương trình, kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ, đã thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy và chỉ thị, mệnh lệnh của người chỉ huy. Chủ động nắm bắt tình hình, sâu sát lắng nghe thông qua sinh hoạt tập thể hoặc gặp gỡ cá nhân, trên cơ sở đó các tổ chức quần chúng trao đổi bàn bạc thống nhất, kịp thời phản ánh, đề xuất với cấp ủy, người chỉ huy các biện pháp tổ chức thực hiện Quy chế công tác dân vận. Các kiến nghị, đề xuất của các tổ chức quần chúng, cấp ủy các cấp kịp thời tiếp thu và có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Từ đó, làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, đoàn kết hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.  
Phát huy tốt chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và lao động sản xuất, trong những năm qua, các đơn vị trong toàn Lữ đoàn đóng quân trên địa bàn tỉnh An Giang tích cực phối hợp tham gia cùng nhân dân địa phương hưởng ứng các chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thực hiện các chính sách xã hội, phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai đạt hiệu quả thiết thực. Đã huy động 7.301 lượt cán bộ, chiến sỹ, 25 phương tiện với hàng chục ngàn ngày công tham gia giúp đỡ nhân dân xóa đói giảm nghèo, cải tạo môi trường, sửa chữa trường học và làm mới hơn 1.400km đường giao thông nông thôn, gặt lúa chạy lũ hơn 1000 hecta, xây mới và sửa chữa 45 ngôi nhà, chữa cháy 40 căn nhà, di dời 60 căn nhà, phương tiện của người dân đến nơi an toàn, tổ chức lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả sạc lỡ và di dời nhiều tài sản có giá trị của nhân dân đến nơi an toàn. Ngoài ra, Lữ đoàn còn trích từ nguồn quỹ tăng gia sản suất hỗ trợ 1.700 xuất quà, 7.000 quyển tập và nhiều phần quà khác với số tiền hơn 62.000.000 đồng giúp đỡ các em học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn vùng dân tộc; hỗ trợ 3.450 kg gạo giúp đỡ gia đình chính sách, đồng bào có hoàn cảnh khó khăn; khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 3.360 lượt đồng bào nghèo với số tiền gần 230.000.000đ. Qua đó, tô thắm hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” góp phần tăng cường khối đoàn kết quân - dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, xây dựng “Thế trận lòng dân” vững chắc. Qua các hoạt động, đã có 15 tập thể và 25 lượt cán bộ, chiến sĩ  được Bộ Quốc phòng; BTL Quân khu; Ủy Ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương; UBND các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận.
Phối hợp cùng các đơn vị kết nghĩa hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt chương trình vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, tổ chức khám tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, hộ nghèo 1.650 lượt người trị giá 78 triệu đồng; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và tổ chức quần chúng phối hợp cùng các đoàn thể địa phương, đơn vị kết nghĩa vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, bài trừ các hủ tục lạc hậu, các tệ nạn xã hội và giao lưu văn hóa, văn nghệ 81 cuộc với hơn 11.450 lượt cán bộ, chiến sĩ và người dân tham gia. Trong thực hiện các phong trào, các cuộc vận động cách mạng ở địa phương, cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn luôn tham gia một cách tích cực, có hiệu quả. Với tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, “Đền ơn đáp nghĩa”, 5 năm qua, đã xây dựng được 40 căn nhà đồng đội, nhà tình đồng đội, nhà tình nghĩa trị giá 2,350 tỷ đồng; ngoài ra còn thường xuyên tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách trị giá 185.910.000 đồng, vận động quyên góp quỹ đền ơn đáp nghĩa trên 2 tỷ đồng. Những việc làm thiết thực trên được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương quý mến, cấp trên khen ngợi.

Việc tổ chức thực hiện tốt, có hiệu quả công tác dân vận của Lữ đoàn 962 trong thời gian qua, đã phát huy được truyền thống công tác dân vận của Đảng, với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, Cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 962 đã góp phần củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị tại cơ sở. Đồng thời, cùng các tầng lớp nhân dân thi đua phát triển KT - XH, xóa đói, giảm nghèo, củng cố quốc phòng - an ninh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

 

Bài và ảnh: THÀNH TÂM

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập: