Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh An Giang
Xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn đạt nhiều kết quả nổi bật trong xây dựng Nông thôn mới
Hoạt động xây dựng Nông thôn mới

Xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn đạt nhiều kết quả nổi bật trong xây dựng Nông thôn mới

31/03/2021

Xã Vĩnh Phú thành lập vào năm 1979, nằm xa trung tâm hành chính của huyện Thọai Sơn, là xã tương đối đông dân cư với tổng số hộ là 2.608 hộ với 9.888 nhân khẩu, phân bổ không đều, đa phần tập trung đông ở khu dân cư và dọc theo các trục lộ giao thông. Xã có diện tích tự nhiên là 3.669 ha, địa hình thấp và bằng phẳng, có nhiều kênh rạch thuận lợi cho việc giao thông đường thuỷ. Đường bộ có 03 tuyến dài 12,8km đã tạo điều kiện cho việc thông thương, trao đổi mua bán; vẻ mỹ quan của địa phương khang trang và khởi sắc hơn. Các trục lộ liên xã, liên huyện đã đựơc đầu tư, nâng cấp mở rộng láng nhựa rất thuận lợi cho việc đi lại. Toàn xã có 6 ấp, gắn liền với các tiểu vùng đê bao khép kín đảm bảo sản xuất lúa 3 vụ trong năm.

Responsive image
 

   Xác định việc xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ có tính chất chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội nhằm phát triển toàn diện chương trình nông nghiệp, nông dân, nông thôn, theo hướng hiện đại, gắn với việc xây dựng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ gìn nét văn hóa đặc trưng ở nông thôn, rút ngắn khoảng cách giữa thành thị với nông thôn tiến tới mục tiêu nông thôn văn minh. Năm 2010, khi triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, xuất phát điểm mức độ đạt tiêu chí nông thôn mới của xã đạt rất thấp. Nhưng được sự quan tâm và tập trung chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Thoại Sơn; sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể trong triển khai thực hiện Chương trình; đặc biệt là sự nỗ lực, quyết tâm chính trị của Đảng ủy, UBND xã đã tập trung chỉ đạo, điều hành, huy động mọi nguồn lực và tranh thủ sự đồng tình của nhân dân để triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. 
  Trên cơ sở kế thừa và phát huy những thành tựu của xã, các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội hiện có. Từ khi được công nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” vào năm 2015, từ khi được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới đến nay, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn xã phát triển ổn định, kinh tế tăng trưởng nhanh, có sự đột phá bằng các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong phát triển nông nghiệp, gắn nông nghiệp với sự phát triển công nghiệp, dịch vụ; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững và ổn định. Sau hơn 02 năm được công nhận, xã Vĩnh Phú tiếp tục duy trì, nâng chất, giữ vững 19/19 tiêu chí, 49/49 chỉ tiêu Bộ tiêu chí Quốc gia ban hành theo Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 28/11/2016.
  Bên cạnh thuận lợi, việc thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao cũng còn không ít những khó khăn như giá vật tư nông sản luôn biến động, thiên tai, dịch bệnh thường xuyên xảy ra. Các mô hình phát triển kinh tế quy mô vừa và nhỏ theo hình thức liên kết giữa người dân và doanh nghiệp còn hạn chế, chưa tạo vùng sản xuất hàng hóa lớn để kết nối với thị trường tiêu thụ; chưa xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế cao...
Xác định người dân là chủ thể và là người thụ hưởng kết quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới, do đó để thực hiện đạt kết quả cao thì người dân phải thông suốt và đồng tình hưởng ứng một cách tích cực. Vì vậy trong những năm qua, Đảng ủy - UBND xã đã tập trung tổ chức các cuộc họp dân rộng khắp ở địa bàn các ấp để tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, với phương châm “tích cực, kiên trì vận động”, tạo điều kiện cho “dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra”. Chủ trì các cuộc họp dân đều do Ban Thường vụ Đảng ủy, UBND xã phụ trách, đã tổ chức trên 50 cuộc họp dân ở các ấp, có khoảng trên 2.000 lượt hộ dân tham dự. Bên cạnh đó, cũng tập trung tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức chiều rộng lẫn chiều sâu, kể cả tuyên truyền trực quan sinh động. Thực hiện nhiều khẩu hiệu, Panô, áp phích đều khắp toàn xã. Cấp phát tài liệu hỏi đáp về nông thôn mới. Đài truyền thanh của xã thực hiện các chuyên mục tuyên truyền “Xây dựng nông thôn mới” đã phát ở các bản tin để nhân dân trên địa bàn tiếp thu và tích cực hưởng ứng góp phần nâng cao hiệu quả của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (theo lịch phát thanh thường xuyên của xã 02 lần/ngày, mỗi lần 30 phút). 
  Xác định chương trình xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, làm cho bộ mặt nông thôn không ngừng đổi mới, xã đã tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất theo hướng hiện đại. Kết quả, xã đã xây dựng và triển khai phát triển nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả như:trồng Dưa lưới, Mít Thái, Me Thái ứng dụng công nghệ cao; Trồng Táo; Ương cá Lóc giống và nuôi cá Chạch....Diện tích trồng lúa 9.486 ha, năng suất bình quân hàng năm đạt 7 tấn/ha; Sản lượng lương thực 66.402 tấn (tăng 1.725 tấn so năm 2015). Diện tích trồng màu hàng năm đạt trên 300 ha và nuôi trồng thủy sản đạt trên 12ha.
  Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng các hạng mục đường giao thông, cải tạo hệ thống mương nội đồng. Đã đầu tư nạo vét 02 tuyến kênh nội đồng, dài 11 km. Từ đó, hệ thống giao thông, thủy lợi hoàn chỉnh, hệ thống kênh mương do xã quản lý được kiên cố hóa, đáp ứng yêu cầu sản xuất và phục vụ dân sinh. Diện tích được tưới tiêu bằng hệ thống bơm điện đạt tỷ lệ quy định, diện tích thu hoạch lúa bằng cơ giới đạt 100%.
Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn trên địa bàn xã được quan tâm và phát triển nhằm giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn. Tổ chức đào tạo nghề cho 966 lao động với các lớp như Kỹ thuật làm vườn, kỹ thuật trồng Lúa, Xây dựng dân dụng, bó chổi,  may công nghiệp, Bằng lái xe .... tạo việc làm ổn định với mức thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2020 là 61,581triệu đồng/người/năm. Đồng thời duy trì và phát triển các nghề chính có thế mạnh của địa phương như: 03 cơ sở may mặc; 02 cơ sở sản xuất khô, nước mấm; 02 cơ khí hàn tiện; 03 cơ sở vật liệu xây dựng; 02 cơ sở vật tư nông nghiệp dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp như cày, xới lúa; bơm nước, giải quyết việc làm cho 750 lao động. Cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang, chợ trung tâm nâng cấp đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu trao đổi mua bán hàng hóa trong nhân dân. Từ năm 2018 đến nay xã đã xây dựng mới 3 cầu giao thông, nâng cấp đê bao kết hợp cải tạo 05 tuyến đường, dài 6,697km.
Triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm góp phần trong việc khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn ở địa phương như thực hiện các chính sách thu hút mời gọi đầu tư, tập trung vào các ngành chính có thế mạnh phát triển (xay xát, chế biến lương thực thực phẩm, may mặc, hàng thủ công mỹ nghệ, cơ khí hàn tiện, vật liệu xây dựng, dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp). Nhiều ngành nghề từng bước thích nghi với sự phát triển của kinh tế thị trường. Qua đó đã góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho người dân nông thôn.
  Tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được về kinh tế, xã hội, các công trình hạ tầng hiện có của xã. Với nhiều cách làm mang tính đột phá như: Công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cũng được quan tâm đúng mức, đã mở được 35 lớp dạy nghề với 966 lao động tham gia đào tạo; vận động nhân dân chuyển đổi mô hình sản xuất từ đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái, trồng màu, nuôi trồng thủy sản; tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển mở rộng doanh nghiệp. Kết quả đến nay đời sống của người dân được nâng lên đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm, hiện toàn xã còn 10 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0.39% (giảm 2,48% so năm 2015); thu nhập bình quân đầu người năm 2015 là 33,597 triệu đồng/người/năm, đến năm 2020 đạt 61,581 triệu đồng/người/năm (tăng 27,98 triệu đồng/người/năm); 
  Nhìn chung bà con nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia cùng địa phương thực hiện các công trình phúc lợi xã hội, giúp nhau giảm nghèo, tham gia đóng góp công sức và tiền của để xã tiếp tục thực hiện chính sách an sinh xã hội, Đền ơn đáp nghĩa và “Xã hội từ thiện”. Từng hộ dân có ý thức hơn trong việc học nghề, tham gia lao động, vận động con em đi học, giữ gìn vệ sinh môi trường,…tham gia xây dựng cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp. Nhiều hộ nông dân tích cực tham gia các phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng. Qua đó xuất hiện nhiều hộ nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới được các cấp biểu dương điển hình. Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng. 
  Có thể khẳng định, từ sau khi được công nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” vào năm 2015, bộ mặt nông thôn của địa phương được nâng lên rõ rệt. Kinh tế tăng trưởng, các nguồn lực xã hội được huy động và sử dụng một cách hiệu quả, tiềm năng và lợi thế được phát huy, nhiều lĩnh vực có sự đột phá bằng các mô hình sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội…được nhân rộng. Vận dụng sáng tạo các phong trào lớn như "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" và tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả khả quan. Chương trình xây dựng nông thôn mới là chủ trương đúng, kịp thời, hợp lòng dân. Được sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền, đồng thời ban hành nhiều chủ trương, chính sách để huy động toàn xã hội tham gia đối với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp kết hợp với xây dựng nông thôn mới. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở xã được tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; công tác xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm đạt được nhiều kết quả quan trọng; cảnh quan môi trường nông thôn được cải thiện; đặc biệt là an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững ổn định. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên.
Vừa qua, UBND huyện Thoại Sơn tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận xã Vĩnh Phú đạt chuẩn “xã Nông thôn mới nâng cao” năm 2020. Tại buổi lễ Ban Tổ chức đã trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh UBND huyện Thoại Sơn cho các tập thể và  cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng Nông thôn mới ở địa phương.

 

Văn Mãi (MTTQ tỉnh)

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập: