Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh An Giang
An Giang: Người dân hiến trên 178.087 m­­2 đất xây dựng nông thôn mới
Hoạt động xây dựng Nông thôn mới

An Giang: Người dân hiến trên 178.087 m­­2 đất xây dựng nông thôn mới

07/05/2020

Theo UBND tỉnh An Giang, trong xây dựng nông thôn mới (NTM) công tác tuyên truyền vận động đã góp phần làm chuyển biến nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và người dân hiểu đúng về xây dựng NTM là chương trình vận động toàn xã hội tham gia; phần nào khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của nhà nước; các chỉ tiêu không cần vốn được thực hiện khá tốt ở các xã điểm.

Responsive image
 

    Mặt khác, nhờ tuyên truyền vận động, Chương trình đã khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của cán bộ và nhân dân, trong xây dựng NTM. Từ đó, đã tạo thuận lợi trong việc huy động được nguồn lực trong dân, nhất là trong trong xây dựng hệ thống giao thông nông thôn và nhà ở cho người nghèo.
    Thông qua công tác tuyên truyền, dân chủ cơ sở được nâng cao, niềm tin của dân đối với Đảng, Chính quyền được củng cố và phát huy; các phong trào thi đua dần có chất lượng cao. 
Theo báo cáo của UBND tỉnh An Giang, sau gần 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, An Giang huy động được hơn 11.820 tỷ đồng. Trong đó vốn huy động Nhân dân đóng góp trên 991 tỷ đồng, gồm: Tiền mặt trên 600 tỷ đồng; đóng góp trên 82.659 ngày công lao động (tương đương 115.212 triệu đồng); hiến trên 178.087 m­­2 đất ở, đất sản xuất nhằm phục vụ cho các công trình NTM (giá trị đất quy đổi thành tiền 164.302 triệu đồng)…Tính đến thời điểm này, tỉnh An Giang không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện xây dựng NTM.
Tính đến tháng 3/2020, An Giang có 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành xây dựng NTM; trong đó có 01 huyện và 2 thành phố (huyện Thoại Sơn, TP. Châu Đốc và TP. Long Xuyên) được Thủ tướng Chính phủ công nhận; có 61/119 xã đạt chuẩn xã NTM đạt tỷ lệ 51,26%, tăng 48 xã so với giai đoạn (2011 - 2015) và hoàn thành mục tiêu Chương trình sớm hơn 01 năm so với lộ trình, kế hoạch của tỉnh; 6 xã đạt 15-18 tiêu chí; 48 xã đạt 10-14 tiêu chí, 04 xã đạt 09 tiêu chí; không còn xã dưới 09 tiêu chí.
Bình quân toàn tỉnh đạt 15,25 tiêu chí/xã (tăng 8,99 tiêu chí/xã so với giai đoạn 2010 - 2015). Hiện không còn xã dưới 9 tiêu chí.
Sau gần 10 năm xây dưng NTM hệ thống giáo dục và đào tạo phát triển về quy mô và chất lượng; mạng lưới trường lớp được đầu tư rộng khắp. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn được tăng cường; lao động được giải quyết việc làm ổn định hằng năm; cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực. 
    Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với Chương trình xây dựng NTM và nhiều chương trình khác ngày càng đi vào chiều sâu. Đời sống vật chất và tinh thần của các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng khó khăn luôn được cải thiện…
    Với kết quả trên, giai đoạn 2021 – 2025 An Giang phấn đấu thêm 28 xã đạt xã NTM; có ít nhất 03 xã/huyện phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao; có 75 % các ấp trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới đạt chuẩn Bộ tiêu chí “Ấp nông thôn mới”; có 02 đơn vị cấp huyện (huyện Chợ Mới và Châu Thành) đạt chuẩn huyện NTM.
Phấn đấu có có ít nhất 01 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao; bình quân toàn tỉnh có trên 75% trường học đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất; thu nhập bình quân khu vực nông thôn của các xã NTM đạt 90 triệu đồng/người/năm; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều bình quân 0,5%/năm; tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 90%; tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch 95%, nước hợp vệ sinh 100%... Dự kiến tổng nhu cầu vốn đầu tư công thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 - 2025 trên 6.517 tỷ đồng.

 

Nguồn: Báo cáo số 147/BC-UBND Hải Nhu

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập: