Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh An Giang
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiến nghị nhiều giải pháp trong điều hành kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020
Hoạt động Ban Thường trực

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiến nghị nhiều giải pháp trong điều hành kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020

11/07/2020

Sáng ngày 09/7/2020, Thông báo của Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020, trình bày tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh cho thấy: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên đã cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm tuyên truyền, vận động, phát huy dân chủ trong Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ và chăm lo cho công nhân, nông dân, người lao động nghèo, góp phần ổn định tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Responsive image
 

    Hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên trong việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.
Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống đại dịch Covid-19 … xây dựng mới và duy trì, nâng chất các mô hình hoạt động có hiệu quả. Nổi bật trên một số mặt công tác:
Vận động các tổ chức, cá nhân trong, ngoài tỉnh đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” gồm tiền mặt và hiện vật quy tiền tổng trị giá 117 tỷ 789 triệu đồng (nhận tiền mặt 36,643 tỷ đồng)... Từ số tiền vận động được, đã chi cất mới 710 căn, sửa chữa 136 căn nhà Đại đoàn kết; thăm hỏi tặng quà Tết Nguyên Đán, trợ giúp khó khăn đột xuất, trợ giúp học hành, hỗ trợ khám bệnh, trợ giúp sản xuất tổng cộng 289.526 trường hợp; thực hiện chương trình an sinh xã hội trên 13,649 tỷ đồng. Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận số tiền 1.340.000.000 đồng, tổ chức cứu trợ các hộ bị ảnh hưởng do thiên tai, hỏa hoạn và sạt lở bờ sông với tổng số tiền 448.000.000 đồng.
Đặc biệt, thực hiện lời kêu gọi toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức truyền hình trực tiếp phát động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đến ngày 19/6/2020, cấp tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ tiền và hiện vật qui tiền 21,924 tỷ đồng... Qua đó, Ban Cứu trợ tỉnh đã phân phối, hỗ trợ, cấp phát kịp thời đến tổ chức, cá nhân, đơn vị theo chủ trương và đảm bảo theo quy chế.

    Thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phối hợp các ngành chức năng ở địa phương thống kê số lượng đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 cần được hỗ trợ trên địa bàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện chi trả đạt 98,25% với kinh phí chi trả trên 228,449 tỷ đồng. Trong đó: người có công 6.322/6.345 đối tượng; đối tượng bảo trợ xã hội 72.782/73.361 đối tượng; nhân khẩu thuộc hộ nghèo, cận nghèo 147.171/150.608 người.
Triển khai kế hoạch tuyên truyền, học tập chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong tỉnh...
Công tác đối ngoại Nhân dân với các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia giáp biên giới với An Giang, với nước bạn Lào ngày càng được thắt chặt. 
Công tác giám sát, phản biện xã hội ; góp ý xây dựng chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện thống nhất xây dựng Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2020 với các nội dung giám sát liên quan đến cải cách hành chính, tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp ứng xử của CB,CC,VC đối với người dân, doanh nghiệp; pháp luật về lao động, bảo hiểm, Luật Công đoàn; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; môi trường; việc triển khai và thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; chính sách an sinh xã hội..... Sáu tháng qua, MTTQ các cấp trong tỉnh phối hợp thực hiện giám sát và theo dõi việc thực hiện trách nhiệm đại biểu dân cử theo quy định: Về tiếp xúc cử tri; việc thực hiện trách nhiệm giải quyết, trả lời các ý kiến của cử tri đã kiến nghị tại các kỳ họp... Giám sát cơ quan Nhà nước thẩm quyền trả lời, giải trình bằng văn bản đối với các ý kiến cử tri được MTTQ tổng hợp báo cáo phản ánh (trước hoặc sau kỳ họp). 
Công tác nắm, phản ánh tình hình tư tưởng dư luận xã hội của MTTQ đến cơ quan Đảng, chính quyền tiếp tục được duy trì và nâng chất (thông qua phiếu khảo sát đối với lực lượng Cộng tác viên, Ủy viên Ủy ban Mặt trận các cấp) được  HĐND, UBND tỉnh tiếp thu và trả lời những vấn đề dư luận Nhân dân quan tâm, từ đó tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ chính trị giữa các bên. Qua đó, nâng cao chất lượng hoạt động, công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội góp phần vào việc xây dựng và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề ra... góp phần đưa nhiệm vụ góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền từng bước đạt chất lượng, hiệu quả hơn...
Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng được MTTQ các cấp trong tỉnh phối hợp với cơ quan Nhà nước, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo đã phát huy vai trò giám sát của Nhân dân đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân trong thực hiện các nội dung pháp luật về dân chủ ở cơ sở và trong xây dựng các công trình phúc lợi tại địa bàn dân cư. Kết quả, 6 tháng đầu năm thực hiện giám sát 441 vụ, việc được quy định trong Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, về thái độ, tác phong, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức tại văn phòng một cửa, giám sát các công trình phúc lợi ở cơ sở...  Qua giám sát, đã kiến nghị cơ quan, đơn vị có thẩm quyền kịp thời giải quyết những việc còn thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức nhà nước; hoặc khắc phục, chấn chỉnh những thiếu sót trong quản lý, xây dựng công trình... góp phần đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, tạo được niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền.
    Trên cơ sở ý kiến của cử tri và Nhân dân, trong bối cảnh tình hình 6 tháng cuối năm 2020 tiếp tục có nhiều khó khăn thách thức, nhất là chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kiến nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm một số vấn đề sau:
   Quan tâm chỉ đạo điều hành kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 luôn nắm chắc về tiến độ đầu tư công, tăng trưởng tín dụng, thu, chi ngân sách, thu hút đầu tư, các nội dung cụ thể cải cách hành chính và cải thiện năng lực cạnh tranh..., Áp dụng nhiều biện pháp tổng hợp chủ động đối phó với tình huống xấu khi dịch bệnh xảy ra, đảm bảo mục tiêu kép, vừa chủ động phòng, chống dịch, vừa phục hồi phát triển nền kinh tế. Xác định nhiệm vụ cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội mang tính đột phá giao mỗi ngành, địa phương thực hiện, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xử lý trách nhiệm...
Chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ, Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, quan tâm đúng mức việc rà soát chi hỗ trợ cho thành phần là đối tượng khác nhằm tránh xảy ra bỏ sót, tiêu cực, tham nhũng ở các địa phương.
Chỉ đạo các ngành chức năng đẩy mạnh nhiều giải pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn có hiệu quả hơn đối với công tác phòng, chống ma túy, vì hiện nay, tội phạm do người nghiện ma túy ngày càng nguy hiểm gây bất an trong đội ngũ công nhân và Nhân dân…. Tăng cường công tác quản trị an ninh mạng, kịp thời nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra và có biện pháp xử lý mạnh đối với các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; buôn lậu, hàng gian, hàng giả, tín dụng đen... để đảm bảo tình hình an ninh trật tự và cuộc sống bình yên của người dân. 
Có giải pháp khắc phục có hiệu quả tình trạng sạt lở bờ sông ở An Giang một cách khoa học, căn cơ và hiệu quả hơn. Hạn chế việc áp dụng biện pháp tình huống, đối phó khẩn cấp gây lãng phí và kém hiệu quả; bên cạnh đó tiếp tục chấn chỉnh, xử lý theo pháp luật các trường hợp khai thác cát trái phép và rà soát lại việc cấp phép khai thác cát trong tỉnh.
Tiếp tục phản ánh, kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh việc tăng giá điện theo khung 6 bậc như hiện nay là chưa phù hợp trong đời sống Nhân dân; bên cạnh đó, đề nghị cơ quan thẩm quyền thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình ghi và tính giá điện tại các hộ trên địa bàn tỉnh để phát hiện, chấn chỉnh sớm những sai sót, bất hợp lý….
    Đề nghị quan tâm rà soát nắm và hỗ trợ, giới thiệu  việc làm cho các công nhân và người lao động bị mất việc làm do nhà máy, xí nghiệp tạm ngưng hoặc thu hẹp sản xuất do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 gây ra. Tiếp tục quan tâm có chính sách hỗ trợ nhà ở cho công nhân, người lao động có thu nhập thấp, nhất là công nhân đang ở trọ; đầu tư thành lập nhiều nhà trẻ có uy tín, giá ưu đãi để công nhân, người lao động gửi con, an tâm đi làm; hiện nay nhiều công nhân, người lao động tỉnh Đồng Tháp đi làm tại các công ty, xí nghiệp ở An Giang phải qua, lại sông hàng ngày bằng phương tiện nhỏ như: xuồng, ghe tại bến phà Vàm cống rất nguy hiểm đến tính mạng..., đề nghị chính quyền nghiên cứu có giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân, người lao động qua lại hàng ngày; bên cạnh đó, đề nghị cơ quan chức năng tăng cường công tác đào tạo nâng cao tay nghề để người lao động được nâng lương, tăng thu nhập ổn định cuộc sống…

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập: