Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh An Giang
Kết quả, giải pháp của MTTQ các cấp góp phần duy trì và nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số Quản trị và hành chính công trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2019
Tin tức sự kiện

Kết quả, giải pháp của MTTQ các cấp góp phần duy trì và nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số Quản trị và hành chính công trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2019

31/07/2020

Năm 2019, là năm thứ 9 chỉ số Papi được Trung tâm nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng thuộc Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học Ủy ban MTTQ Việt Nam và Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức khảo sát lấy ý kiến ngẫu nhiên người dân tại 63 tỉnh, thành trong cả nước từ 6 trục chỉ số ngay thời điểm ban đầu đến nay tăng thêm 02 trục chỉ số, nâng tổng số lên 8 trục nội dung, cụ thể: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai minh bạch; trải nghiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công; quản trị môi trường; quản trị điện tử. Năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiến hành khảo sát sự trải nghiệm và đánh giá ngẫu nhiên đối với 240 người dân về hiệu quả quản trị và hành chính công tại 24 khóm, ấp của 12 xã, thị trấn thuộc 6 đơn vị cấp huyện (LX, CT, CĐ, PT, TT, TB). Qua kết quả điểm xếp hạng An Giang đạt 44,37 điểm/ 80 điểm, xếp hạng 21/63 tỉnh, thành phố của nước (tăng 4 bậc so với năm 2018) và đứng hạng thứ 5/13 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Sông Cửu long, cho thấy sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong việc đề ra và thực hiện các giải pháp nhằm duy trì và nâng cao từng chỉ số thành phần PAPI.

Responsive image
 

 

Với kết quả chung đạt được năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã có nhiều cố gắng trong công tác phối hợp với ngành Nội vụ và các đơn vị liên quan xây dựng, triển khai thực hiện các nội dung thuộc về trách nhiệm của mình, góp phần duy trì, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số Quản trị hành chính công cấp tỉnh hàng năm theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo đó, Ủy ban MTTQ phối hợp với các đoàn thể, chính quyền cùng cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn, nhất là công khai, minh bạch, lấy ý kiến góp ý của nhân dân về các chủ trương, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương; Tạo điều kiện để người dân tiếp cận, trao đổi và giải đáp kịp thời, có hiệu quả những khó khăn, vướng mắc trong các hoạt động, đời sống. Cùng với đó, tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền tăng cường hoạt động tiếp xúc, đối thoại với nhân dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và có phương thức chia sẻ thông tin phù hợp với đặc điểm của từng nhóm dân cư. Chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn để nâng cao kỹ năng, chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn; tạo điều kiện thuận lợi để Ban Thanh tra nhân dân giám sát việc huy động nguồn lực từ cộng đồng và các tổ chức xã hội, góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình của chính quyền cơ sở đối với người dân.

Một số nội dung MTTQ phối hợp thực hiện có hiệu quả điển hình:

Thứ nhất: Gắn với trách nhiệm là cơ quan thành viên trong Ban điều hành Chương trình 147/CTr/UBND, hàng năm Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh luôn xác định việc nâng cao chỉ số PAPI của tỉnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Hàng năm, MTTQ và Sở Nội vụ xác định nội dung phối hợp ký kết và triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp theo Chương trình phối hợp đã ký kết giữa Sở Nội vụ, MTTQ giai đoạn 2016-2020 về giám sát tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân và phối hợp điều tra, khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ  của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016 -2020.

- Thông qua công tác phối hợp giữa MTTQ tỉnh với Sở Nội vụ, các cơ quan là thành viên HĐPHPBGDPL, các tổ chức thành viên MTTQ và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, xã tích cực thực hiện công tác tuyên truyền; hướng dẫn MTTQ xã, phường, thị trấn và Ban Công tác Mặt trận tổ chức 3.200 cuộc họp, hội nghị tuyên truyền các nội dung về liên quan đến Chương trình cải cách hành chính tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020; Pháp luật về Phòng chống tham nhũng; dân chủ xã, phường, thị trấn; hòa giải ở cơ sở; Thanh tra nhân dân; giám sát đầu tư của cộng đồng; Chương trình hành động số 147/CTr-UBND ngày 22/4/2015 của UBND tỉnh An Giang về nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công tỉnh An Giang đến năm 2020; tập trung giới thiệu các trục nội dung chỉ số và tiêu chí và giải pháp phấn đấu hàng năm về điểm số của từng nội dung…Qua đó, giúp cán bộ và nhân dân nâng cao nhận thức về trách nhiệm, quyền làm chủ của mình ở cơ sở, động viên nhắc nhở người dân chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước, bảo vệ ANTT, ATXH, môi trường, tăng cường vai trò giám sát của người dân đối với cán bộ, công chức và chính quyền đại phương thông qua nhiều hình thức. Đây cũng là một giải pháp góp phần duy trì các điểm số công tác cải cách hành chính, chỉ số papi trong năm qua.

 Hoạt động giám sát của MTTQ luôn được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn MTTQ các cấp quan tâm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức 2.070 cuộc giám sát trách nhiệm cơ quan Nhà nước cấp huyện, cấp xã trong triển khai thực thi chính sách, pháp luật (trong đó tỉnh thực hiện giám sát 10 cuộc). Nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân;  cải cách hành chính; công tác phòng chống tham nhũng; thái độ giao tiếp, ứng xử và thực thi công vụ của cán bộ, công chức; vấn đề môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; việc xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh; chính sách đối với người có công cách mạng; chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số; công tác an sinh xã hội v.v...; hoạt động của Hội thẩm nhân dân, đại biểu HĐND các cấp, giám sát việc thực hiện chế độ tạm giam, tạm giữ; giam, giữ tại Trại tạm giam và Trại giam trên địa bàn tỉnh ...

-  MTTQ tích cực tạo điều kiện và tham gia thực hiện trục nội dung quy định về trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước đối với nhân dân: Ngoài việc tổ chức tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến nhân dân. MTTQ phối hợp tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp của Quốc hội, HĐND các cấp, tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cùng cấp với nhân dân; hội nghị nhân dân định kỳ quý, 6 tháng ; nắm dự luận nhân dân bằng phiếu hỏi hàng tháng theo chủ đề trong hệ thống MTTQ…qua đó, góp phần phát huy dân chủ trực tiếp của người dân góp ý kiến đối với tập thể, cá nhân (Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể) trong công tác chỉ đạo điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; thông tin, phản ánh những vấn đề phát sinh trong nội bộ nhân dân… nhờ đó, cấp ủy, chính quyền kịp thời giải quyết vướng mắc, khó khăn, bức xúc của người dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

- Hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng luôn được MTTQ các cấp quan tâm tăng cường củng cố về tổ chức, tập huấn bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng giám sát. Năm qua, Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ xây dựng kế hoạch, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giám sát 7.744 vụ việc đối với những nội dung quy định trong Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, trong đó giám sát 882 công trình phúc lợi do Nhân dân đóng góp. Qua giám sát, đã kiến nghị cấp ủy, chính quyền xử lý và đề nghị các đơn vị thi công công trình khắc phục những sai sót, góp phần nâng cao chất lượng các công trình, dự án được triển khai xây dựng trên địa bàn. Nhiều vụ việc  thu hồi và làm lợi cho Nhà nước và nhân trên 3 tỉ đồng, góp phần phát huy vai trò tham gia giám sát, kiểm tra của nhân dân trong việc thực hiện quyền làm chủ ở cơ sở, cùng chính quyền địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và chấp hành đúng chính sách, pháp luật của nhà nước. ...

Mặc dù tỉnh ta có nhiều nổ lực trong triển khai thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số quản trị hành chính công. Nhưng theo kết quả công bố chỉ số PAPI qua các năm (cụ thể năm 2019) các trục nội dung chỉ số PAPI tỉnh so với chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu đến năm 2020 trong Chương trình hành động 147 của tỉnh đề ra vẫn đạt ở mức thấp. Cụ thể: (1) Chỉ số cải thiện sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở: phấn đấu đạt 7,30 điểm (đến năm 2019–  mới đạt 4,22điểm); (2) Chỉ số Tăng cường công khai, minh bạch để người dân biết (danh sách hộ nghèo; ngân sách cấp xã; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giá bồi thường đất; thủ tục hành chính; các vấn đề liên quan đến nhân dân): phấn đấu đạt 7,8 điểm (đến năm 2019 –  mới đạt 5,06 điểm); (3)Tiếp tục nâng cao trách nhiệm giải trình với người: phấn đấu đạt 7,15 điểm (đến năm 2019 –  mới đạt 4,63 điểm); (4) Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công (tăng cường hoạt công tác thanh tra, giám sát, kiểm tra công vụ): phấn đấu đạt 8,02 điểm (đến năm 2019 –  mới đạt  6,79 đểm)… đề nghị tham khảo thêm số liệu các trục nội dung trong báo cáo của Ban Điều hành. Điều này cho thấy người dân vẫn chưa hài lòng cao với việc nhà nước tạo điều kiện để người dân tham gia thực hiện tại cơ sở, kể cả trách nhiệm tiếp nhận, trả lời, giải trình các phản ánh kiến nghị của nhân dân và chất lượng không khí, chất lượng nguồn nước và hiệu quả quản trị môi trường… ở An Giang.  

            Để tiếp tục duy trì và nâng cao công tác cải cách hành chính và chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) cho năm 2020 và các năm tiếp theo, xin được đề xuất một số nội dung giải pháp như sau:     

- Thứ nhất: Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan đơn vị liên quan phải có sự quyết tâm và nắm thật chặt chẽ, cụ thể về các nội dung, giải pháp, chỉ tiêu, ý nghĩa công tác cải cách hành chính, chỉ số Quản trị - hành chính công triển khai trong nội bộ trước; rà soát có giải pháp nâng cao từng chỉ số thành phần, nhất là các chỉ số thấp điểm. Cùng với đó, đẩy mạnh các hoạt động có sự tham gia rộng rãi của người dân, nhất là cấp cơ sở, tạo cơ hội tham gia bầu cử bình đẳng, thông tin đầy đủ và minh bạch về tiến trình và kết quả bầu cử; thường xuyên tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri. Thực hiện công khai, minh bạch thông tin về các lĩnh vực kinh tế -xã hội, công khai minh bạch danh sách hộ nghèo, tình hình thu – chi ngân sách, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, huyện và bộ phận một cửa cấp xã theo Nghị định số 61 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, vận động người dân nêu cao ý thức bảo vệ môi trường, nâng cao tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế; tuyên truyền để người dân biết và sử dụng Cổng Thông tin điện tử và các dịch vụ công trực tuyến của Trung ương, của tỉnh.Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ sở triển khai thực hiện.

- Thứ hai: Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa MTTQ, các đoàn thể với cơ quan Thường trực Ban điều hành (Sở Nội vụ) triển khai thực hiện kế hoạch hàng năm của Ban Điều hành (UBND tỉnh); trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến có trọng tâm, trọng điểm về kết quả thực hiện CCHC, pháp lệnh dân chủ xã, phường, thị trấn, ý nghĩa Chỉ số Quản trị hành chính công (PAPI) và các nội dung , chỉ tiêu  phấn đấu của tỉnh, sự cần thiết phải nâng cao công tác CCHC và chỉ số quản trị hành chính công trên địa bàn tỉnh … cho cán bộ, công chức và nhân dân. Biên soạn, in ấn tài liệu bướm cung cấp đến khóm, ấp làm tài liệu tuyên truyền đến hộ.

- Thứ ba: Tiếp tục thực hiện tốt công tác Dân vận chính quyền; nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng giao tiếp của CB,CC,VC xã, phường, khóm, ấp với người dân của để thực hiện giải quyết tốt các khúc mắc của người dân. Tiếp tục công tác phối hợp nâng cao chất lượng trong việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại với cử tri và nhân dân “thực hiện phương châm nói dân nghe- nghe dân nói”, tạo điều kiện cho các tổ chức quần chúng mạnh dạn tham gia góp ý xây dựng chính quyền trên cơ sở dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra…góp phần tăng cường trách nhiệm tiếp thu, giải trình của các tổ chức, cá nhân cơ quan đảng, chính quyền địa phương với cử tri và nhân dân.

- Thứ tư: Tiếp tục phối hợp trách nhiệm giữa MTTQ với các cơ quan, đơn vị liên quan tạo điều kiện cho MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp đối thực hiện hiện công tác giám sát có hiệu quả đối với sự nêu gương của lãnh đạo chủ chốt trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện; CB,CC,VC về tinh thần, trách nhiệm, thái độ giao tiếp ứng xử của trong quá trình giải quyết công việc, giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng qua việc bồi dưỡng, tập huấn trang bị chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giám sát, xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia giám sát trong thời gian tới . Cơ quan Nhà nước cần quan tâm chế độ chính sách Bảo hiểm y tế đối với thành viên Ban Thanh tra nhân, giám sát đầu tư của cộng đồng nhằm khuyến khích động viên họ an tâm thực hiện nhiệm vụ./.

 

Thu Thoa (MTTQ tỉnh)

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập: