Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh An Giang
An Giang: Phát huy vai trò của Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã
Hoạt động của các tổ chức thành viên

An Giang: Phát huy vai trò của Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

04/01/2021

Năm 2020, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh An Giang được sự quan tâm của Liên minh HTX Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự hỗ trợ của các cấp, các ngành có liên quan đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể (KTTT), HTX. Hoạt động của khu vực KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đổi mới, phát triển về số lượng và chất lượng, từng bước khắc phục các yếu kém tồn tại, hỗ trợ tích cực cho quá trình xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Responsive image

Tham dự Hội chợ quốc tế sản phẩm khu vực KTTT, HTX 
(Coop-Expo 2020) tại TP. Cần Thơ

   Toàn tỉnh hiện có hiện có 232 HTX, hoạt động trên 06 lĩnh vực, bao gồm: HTX nông nghiệp: 169 HTX (chiếm 72,84%); Quỹ tín dụng nhân dân: 24 QTD (chiếm 10,34%); HTX vận tải: 24 HTX (chiếm 10,34%); HTX tiểu thủ công nghiệp: 04 HTX (chiếm 1,72%); HTX thương mại du lịch: 10 HTX (chiếm 4,31%); HTX tài nguyên môi trường (khai thác cát): 01 HTX (chiếm 0,43). Tổng số thành viên HTX 140.749 người, tổng số vốn điều lệ 3.664 tỷ đồng, tổng tài sản 5.234 tỷ đồng, tổng doanh thu bình quân 278,4 tỷ đồng, lợi nhuận bình quân 22,62 tỷ đồng, thu nhập bình quân thành viên/người lao động 4 - 5 triệu đồng/tháng.
   Liên minh HTX tỉnh đã thể hiện rõ vai trò là tổ chức kinh tế - xã hội, có chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các HTXvà thành viên; tuyên truyền, vận động phát triển HTX; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật có liên quan đến HTX; tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển HTX; đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX, hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại; đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật HTX và các chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, HTX trên địa bàn tỉnh.
Tranh thủ sự lãnh chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương để triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; chủ động phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác; làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện Kết luận số 70-KL/TW, ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 134/NQ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ; Quyết định số 2615/QĐ-UBND, ngày 11/11/2020 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Luật HTX năm 2012…nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. 
Tập trung xây dựng và phát triển KTTT, xây dựng mô hình HTX hoạt động hiệu quả, đặc biệt là các xã xây dựng nông thôn mới; phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tư vấn, hỗ trợ tín dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, tiếp cận thị trường, xây dựng thương hiệu quảng bá sản phẩm, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các HTXgóp phần tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.
Mặc dù còn gặp không ít khó khăn nhưng khu vực KTTT, HTX của tỉnh đã có bước chuyển biến mới về quy mô, hiệu quả sản xuấtkinh doanh, góp phần đáng kể vào tăng trưởng GRDP của tỉnh. Ngành nghề hoạt động của HTX ngày càng đa dạng, phong phú, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thành viên. Bộ máy quản lý HTX được củng cố, trình độ cán bộ quản lý từng bước được nâng lên. Thông qua hoạt động của HTX, nhiều tiến bộ kỹ thuật được chuyển giao, ứng dụng trong sản xuất; đã hình thành được một số mô hình HTX kiểu mới điển hình tiên tiến đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống thành viên, góp phần phát triển kinh tếxã hội trên địa bàn.
   Năm 2021, Liên minh HTX tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tích cực khắc phục khó khăn, hạn chế. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyềncác nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của KTTT, HTX; thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách về phát triển KTTT, HTX; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của khu vực KTTT, HTX; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; tăng cường liên kết và tranh thủ tài trợ của các tổ chức và đối tác; thực hiện tốt các dự án hỗ trợ cho các HTX thành viên; tăng cường công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, quảng bá thương hiệu các HTX; xây dựng các mô hình KTTT, HTX tiêu biểu để nhân rộng trên địa bàn tỉnh.../.

 

Ngọc Dựng

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập: