Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh An Giang
Hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Hoạt động Ban Thường trực

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

19/03/2021

Chiều ngày 18/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cửa đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Responsive image
 

 

 
Theo đó, trên cơ sở Hội nghị hiệp thương lần thứ 1 về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và điều chỉnh của HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiến hành phân bổ các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu 108 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tất cả 108 ứng cử viên đều là những người có lập trường chính trị vững vàng, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, giản dị, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn để ứng cử đại biểu HĐND tỉnh theo luật định. Kết quả biểu quyết sự tín nhiệm của Ban lãnh đạo cơ quan giới thiệu ra ứng cử có 108 ứng cử viên đạt 100%; Kết quả biểu quyết sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác có 106 ứng cử viên đạt 100%, 02 ứng cử viên đạt từ 97% trở lên;  Kết quả biểu quyết sự tín nhiệm của Ban lãnh đạo cơ quan mở rộng có 108 ứng cử viên đạt 100%.                            
Tính đến 17 giờ ngày 14/3/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh nhận được 02 đơn tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 và đã chuyển hồ sơ gồm danh sách trích ngang, tóm tắt tiểu sử và bản kê khai tài sản, thu nhập của 110 người ứng cử đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
 
Tại hội nghị, qua thảo luận, đại biểu hội nghị đã thống nhất với báo cáo tình hình và kết quả các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử và danh sách sơ bộ do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lập và trình trước hội nghị. Tổng số người được lập danh sách sơ bộ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 110 người, trong đó có 02 người tự ứng cử với cơ cấu kết hợp là đại biểu phụ nữ là 40 người, chiếm tỷ lệ 36,36%; đại biểu ngoài Đảng là 27 người, chiếm tỷ lệ 24,5%; đại biểu trẻ tuổi là 27 đại biểu, chiếm tỷ lệ 24,5%%; đại biểu là người dân tộc thiểu số 10 người, chiếm tỷ lệ 9%; đại biểu tôn giáo 33 người chiếm tỷ lệ 30%.
Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng: Trên cơ sở kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ 2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tổ chức hội nghị hướng dẫn lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người dược giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

 

Thiên Di

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập: