Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh An Giang
Vai trò của Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang trong thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI.
Hoạt động Ban Thường trực

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang trong thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI.

29/08/2019

Qua gần 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã phát huy tốt vai trò tập hợp lực lượng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến với các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác; Các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện đầy đủ các nội dung nhận ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH), từ việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội đến việc bình xét đúng đối tượng vay vốn, quản lý vốn và hướng dẫn người vay sử dụng vốn vay có hiệu quả, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, thực hiện gửi tiết kiệm. Đồng thời, lồng ghép các chương trình, dự án của các tổ chức chính trị - xã hội, kết hợp tập huấn, đào tạo nghề… qua đó, hướng dẫn xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Responsive image
 

Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên, NHCSXH tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số,… bằng nhiều hình thức, cách thức tiếp cận như: đối thoại, tiếp xúc cử chi, các buổi sinh hoạt cộng đồng, họp tổ dân phố, sinh hoạt chi tổ hội đoàn thể, thông qua phương tiện thông tin đại chúng: báo, đài;... Bên cạnh đó, thực hiện giám sát cộng đồng đối với việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo, các chương trình an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, hoạt động tín dụng chính sách từ Quỹ “Vì người nghèo” cấp huyện, xã ủy thác nguồn vốn sang NHCSXH, giúp cho nhiều hộ nghèo được tiếp cận vay vốn.
Thông qua hoạt động tín dụng chính sách xã hội, các mô hình, đã thực sự là “cầu nối” giữa cấp ủy, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội với nhân dân, đặc biệt là người nghèo, cận nghèo, các đối tượng chưa có điều kiện tiếp cận các nguồn vốn của các tổ chức tín dụng thương mại. Theo số liệu báo cáo từ NHCSXH tỉnh tính đến ngày 30/6/2019, các đơn vị gồm: Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ và Đoàn thanh niên đã nhận ủy thác từ NHCSXH với tổng dư nợ gần 3.100 tỷ đồng, với 3.703 tổ tiết kiệm và vay vốn, được 159.724 hộ vay. Từ việc nhận ủy thác quản lý vốn tín dụng ưu đãi, các tổ chức chính trị - xã hội có thêm điều kiện tiếp cận, tạo mối liên hệ gắn kết; hướng dẫn, hỗ trợ người dân tham gia sinh hoạt tổ tiết kiệm và vay vốn, các buổi chuyển giao khoa học kỹ thuật, khuyến nông, khuyến ngư,… qua đó tạo lòng tin, tăng uy tín trong nhân dân, từ đó thu hút thêm hội viên, đoàn viên tham gia tổ chức Hội, góp phần xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh.
Thời gian qua, để tăng thêm nguồn lực cho NHCSXH nhằm giúp cho người nghèo tiếp cận được vốn vay nhiều hơn, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã trích một phần kinh phí của Quỹ thực hiện ủy thác qua NHCSXH với số tiền 6.582 tỷ đồng để cho vay các chương trình đặc thù của địa phương như: chương trình nước sạch vệ sinh môi trường; mô hình tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề truyền thống, các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao,… Ngoài ra, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã ủy thác vốn sang NHCSXH để cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng sản xuất với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Số tiền các tổ chức ủy thác vốn sang NHCSXH tuy không nhiều nhưng công tác quản lý tốt nguồn vốn, tăng vòng quay vốn nên gần 05 năm qua đã có hàng trăm lượt hộ được vay vốn để sản xuất, chăn nuôi, tạo việc làm mới hoặc tăng thêm việc làm cho người lao động ở nông thôn,…
Có thể nói, qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội” đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong quản lý hoạt động tín dụng chính sách, chuyển biến về cách nghĩ, cách làm, ý thức có vay có trả của người dân; đồng thời tạo sự đồng thuận của các ngành, các cấp trong việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách của Đảng và Nhà nước trên địa bàn. Chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác không ngừng được nâng lên. Công tác phối hợp giữa các Hội đoàn thể và NHCSXH được thực hiện thường xuyên, thông tin kịp thời qua đó đã tháo gỡ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, qua đó nâng cao được trách nhiệm quản lý, giám sát sử dụng vốn vay. Các tổ chức chính trị - xã hội được phân bổ vốn, hướng dẫn lập dự án, thẩm định hồ sơ vốn vay, việc ban hành quyết định và giải ngân cho vay một cách nhanh chóng, kịp thời và đến trực tiếp người dân, vốn vay đã được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả góp phần vào việc giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Nhìn chung, nguồn vốn tín dụng đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách, đặc biệt đã tập trung vốn vay tại các vùng khó khăn có đông đồng bào dân tộc sinh sống. Lãi suất ưu đãi tín dụng chính sách xã hội về cơ bản giữ được ổn định hoặc được điều chỉnh giảm, tạo điều kiện cho các đối tượng thụ hưởng yên tâm vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn gặp một số khó khăn nhất định như:
- Người dân chịu sự tác động trực tiếp bởi tình hình biến động giá cả thị trường, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai… do đó, các hộ gia đình vay vốn gặp rất nhiều khó khăn, tâm lý không ổn định, chưa yên tâm đầu tư sản xuất, kinh doanh, từ đó, dẫn đến thu nhập không ổn định, việc hoàn trả vốn, lãi chậm hoặc không đúng hạn, dẫn đến tỷ lệ nợ quá hạn còn cao ở một số địa phương.
- Một số hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chính sách ưu đãi đối với hộ nghèo nên chưa phát huy tính chủ động, chưa thực sự quyết tâm vươn lên thoát nghèo, nên việc hoàn trả vốn chậm, khó khăn trong việc quay vòng vốn, đồng thời tăng tỷ lệ nợ quá hạn cao.
- Nguồn vốn tín dụng chính sách chưa thực sự đáp ứng được với nhu cầu thực tế; Một số nơi việc giới thiệu và thẩm định hồ sơ vẫn còn thiếu sự chặt chẽ, chưa đúng đối tượng được vay vốn, dẫn đến hiệu quả sử dụng vốn vay chưa thật sự đáp ứng được cho người nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư và để nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước đến đúng các đối tượng góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tín dụng đen đang có chiều hướng gia tăng ở các vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa hiện nay. Trong thời gian tới đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cần tập trung vào một số nội dung sau:
- Thứ nhất: Tiếp tục duy trì và phát huy vai trò tập hợp lực lượng, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách; nâng cao hiệu quả giám sát của nhân dân đối với công tác tín dụng chính sách xã hội.
- Thứ hai: Các đoàn thể chính trị - xã hội nhận ủy thác quan tâm hơn nữa quy trình bình xét đối tượng cho vay vốn, tuyên truyền, vận động người vay sử dụng vốn đúng mục đích, có trách nhiệm hoàn trả vốn, lãi đúng quy định; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong hệ thống từ tỉnh đến cơ sở.
- Thứ ba: Tăng cường phát huy vận động Quỹ “Vì người nghèo” và huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội. Tiếp tục uỷ thác nguồn vốn sang NHCSXH để đáp ứng nhu cầu vay vốn sản xuất, chăn nuôi của hộ nghèo, góp phần giải quyết việc làm tại chỗ cho người dân địa phương.
- Thứ tư: Triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, cho vay sinh hoạt, giới thiệu các kênh cung ứng vốn tín dụng chính thức để người dân dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ tài chính lành mạnh, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, góp phần ngăn chặn, hạn chế tín dụng đen.
- Thứ năm: Tăng cường công tác phối hợp với ngân hàng thực hiện hiệu quả các hình thức cho vay ủy thác, cho vay thông qua các tổ vay vốn, tổ tiết kiệm và vay vốn, thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ vay vốn tại địa phương.
Bên cạnh đó, NHCSXH tỉnh cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh trong kiểm tra, giám sát; Tập huấn nâng cao năng lực công tác quản lý, thẩm định vốn vay cho cán bộ phụ trách; Xây dựng mô hình hiệu quả, huy động được sức mạnh của các tổ chức chính trị - xã hội và toàn xã hội dành cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương./.

Quốc Toàn

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập: